.

Aan- of afmelden?

Op deze pagina staat alle informatie over onze WhatsApp groep.
Geef uw aanmelding en eventuele wijzigingen door met het formulier op de website buurtpreventiestichtsevecht.nl. Ook als u vragen heeft kunt u van dit formulier gebruik maken.

Op deze website staan ook de volledige huisregels die van toepassing zijn op de groep.

WhatsApp Buurtpreventie

WhatsApp Buurtpreventie StaatsliedenZeehelden.nl

Samen Veiliger
De inbraakcijfers dalen in Maarssen en dat is heel goed nieuws! Mede dankzij de Signaleringsteams en de WhatsApp-groepen die Maarssen rijk is. Om dit succes voort te zetten wordt er natuurlijk nog gezocht naar nieuwe vrijwilligers die zich daarvoor willen inzetten want elke inbraak of poging tot inbraak is er een te veel. In dit artikel wordt u uitgelegd hoe de leden van de WhatsApp-groep te werk gaan, leest u mee?

Hoe kunnen we een veiligere omgeving creëren?
Samenwerken dat is het sleutelwoord! Doordat u als bewoner in uw eigen wijk als geen ander weet welke personen of voertuigen er wel in de wijk thuis hoort en welke niet heeft u al een streepje voor. Natuurlijk komt u wel vaker personen of voertuigen tegen in uw wijk die u niet kent. Meestal is het visite voor de buren of zijn het mensen van een bedrijf die op huisbezoek gaan. Soms komen er mensen in de wijk of staat er een voertuig in uw wijk waarbij u het gevoel hebt dat het ergens niet klopt. Wat er dan niet klopt weet u vaak dan nog niet, u kunt uw vinger er niet opleggen maar die persoon blijft bijvoorbeeld wel erg lang voor iemands deur staan, of kijkt wel erg geïnteresseerd in de woningen of in de auto’s. Ook worden er wel eens tassen met gereedschappen in struiken of in steegje of donkere onopvallende plekken in de buurt verstopt.

Wat te doen bij verdacht persoon of voertuig?
Wat moet u nu doen als u een verdacht persoon of voertuig ziet in uw wijk die u niet kent maar u wel een akelig gevoel bezorgd? Uiteraard belt u dan meteen 112, u krijgt dan iemand van de meldkamer aan de telefoon. U legt uit wat u gezien heeft en geeft een zo goed mogelijk signalement van de persoon en/of voertuig. De medewerker van de meldkamer zal dit door geven aan de politie. De politie onderneemt graag actie want zij willen weten wat die persoon doet in uw wijk. De melding wordt volgens de SAAR theorie afgehandeld.

Wat is de SAAR theorie en hoe werkt het?

SAAR staat voor:

 • S – Signaleren
 • A – Alarmeren
 • A – Appen
 • R – Reageren

Deze theorie is bedacht door de bewoners uit Ede. De theorie is wat aangepast aan de maatstaven van Maarssen, geen plaats is hetzelfde natuurlijk. De eerste twee stappen hebben we in de vorige alinea kunnen lezen, namelijk het Signaleren en het Alarmeren.

Als lid van de WhatsApp-groep StaatsliedenZeehelden volgt u ook de volgende twee stappen:
Nadat u 112 gebeld heeft, appt u wat u net gemeld heeft aan de meldkamer naar alle leden van de groepsapp StaatsliedenZeehelden. Dit is de tweede A in de SAAR theorie.

Met de R van Reageren wordt bedoeld dat u de persoon en/of voertuig in kwestie op afstand in de gaten houdt en de groep informeert door middel van een app te versturen als de persoon en/of voertuig in kwestie zich verplaatst. Als de politie ter plaatse komt kan er meteen verteld worden waar de persoon en/of voertuig in kwestie zich bevindt.

Kunt u als lid van de WhatsApp-groep StaatsliedenZeehelden ook ingezet worden als de politie dat nodig acht?
Ja, dat kan! De politie kan opzoek zijn naar een perso(o)n(en) en/of voertuig(en) en hebben daar soms wat meer ogen voor nodig. Als de politie behoefte heeft aan meer ogen in de wijk wordt dat gemeld bij de contactpersoon van de WhatsApp-groep en die zal de oproep appen naar alle leden van de WhatsApp-groep. Verder werkt het hetzelfde als de SAAR theorie. Het enige verschil is dat de melding nu vanuit de politie komt en niet vanuit de burger.

Vrijwillig of verplicht?
Het lid zijn van de WhatsApp-groep StaatsliedenZeehelden is uitsluitend op vrijwillige basis. U bent ook niet verplicht om in actie te komen bij een melding van uw medeburger of de politie.

Zijn er voorwaarde aan verbonden?
Om lid te kunnen worden van de WhatsApp-groep StaatsliedenZeehelden moet je aan de volgende eisen voldoen:

 • De minimale leeftijd is 21 jaar
 • U bent woonachtig in de Staatslieden- of Zeeheldenbuurt in Maarssen-Dorp
 • U geeft (via het aanmeldformulier) toestemming voor een screening

Om de check te doen zal er naar persoonlijke gegevens worden gevraagd, u kunt er vanuit gaan dat er zorgvuldig met uw gegevens omgegaan wordt en uitsluitend voor dit doeleinde gebruikt wordt.

Hoe kan ik mij opgeven en/of meer informatie krijgen?

 • Bent u enthousiast geworden en wilt u deel uit maken van de WhatsApp-groep? Geef u dan op!
 • Bent u nog niet helemaal overtuigd of is iets nog niet helemaal duidelijk? Stel gerust uw vraag!
 • Wilt u zich regelmatiger en intensiever inzetten voor de veiligheid in uw wijk? U kunt zich ook aansluiten bij ons signaleringsteam!

In alle bovenstaande gevallen kunt u gebruik maken van het aanmeldings- en contactformulier op de website buurtpreventiestichtsevecht.nl.

Tot slot…
Wij hopen u te mogen verwelkomen als lid van de WhatsApp-groep StaatsliedenZeehelden en/of als lid van ons signaleringsteam. Samen met u kunnen wij Maarssen nog veiliger maken door samen te werken met de burger, gemeente en de politie!

Geef misdaad ook in Maarssen geen kans!

*De WhatsApp-groep StaatsliedenZeehelden is een initiatief van de wijkcommissie en inwoners uit de buurt.

Alarm of gesprek?

De WhatsApp Buurtpreventie groep StaatsliedenZeehelden is nu enige tijd actief, maar het blijkt soms toch moeilijk om de groep alleen te gebruiken waarvoor deze bedoeld is: Het alarmeren van de mede-buurtbewoners, wanneer hun hulp en actie direct nodig is.

Voor alle andere berichten hebben we nu een tweede groep opgestart: CHATStaatsliedenZeehelden. Hierin kunt u meldingen en berichten plaatsen over alle overige niet-urgente zaken omtrend de veiligheid in de buurt.

Iedereen wordt standaard aan beide groepen toegevoegd. Heeft u geen interesse in deze overige gesprekken, bent u uiteraard vrij om de tweede groep te verlaten. De eerste groep mag dus enkel voor ALARM situaties gebruikt worden.

De ALARM groep werkt via de SAAR methode:
S = Signaleer - U ziet een verdachte situatie.
A = Alarmeer 112 - Schakel direct de politie in.
A = App - Vertel anderen wat de melding is en dat 112 al gebeld is. Iedereen kan nu mee signaleren.
R = Reageer - ...door van een veilige afstand te observeren. Geef alleen relevante aanvullingen door aan de groep.

Dus:

 • App alleen als directe actie van uw buurtbewoners nodig is.
 • Houdt rekening met het tijdstip waarop u appt. Midden in de nacht bijvoorbeeld alleen bij echte urgentie in de eigen wijk; Overdag worden bijvoorbeeld ook berichten doorgeplaatst uit aangrenzende groepen.
 • Houdt de berichten kort en geef de volledige informatie in 1 bericht. Meld het ook of u 112 al gebeld heeft.
 • Reageer alleen als u iets aan te vullen heeft wat voor iedereen van belang kan zijn.

Geen alarm, maar wel iets te melden? Gebruik dan de CHAT groep!

Huisregels

 1. HuisregelsDeelnemers hebben minimaal de leeftijd van 21 jaar;
 2. Deelnemers zijn woonachtig/gevestigd in de plaats en wijk van de groep;
 3. WhatsApp is een burgerinitiatief.
  De politie komt alleen in actie wanneer een melding bij 112 gedaan wordt;
 4. Gebruik de WhatsApp volgens de SAAR afkorting:
  S = Signaleer
  A = Alarmeer 112
  A = App om je waarneming bekend te maken aan anderen
  R = Reageer, door van een veilige afstand te observeren;
 5. Laat door middel van een Whats-App bericht aan elkaar weten dat 112 al gebeld is! Voorkom een regen van 112 meldingen;
 6. Let op het taalgebruik. Niet vloeken, schelden, discrimineren en dergelijke;
 7. Speel geen eigen rechter en overtreedt geen regels/wetten. Dus ook geen mobiele telefoon vasthouden tijdens het besturen van een voertuig;
 8. Het versturen van foto’s van een verdachte is alleen toegestaan t.b.v. het verstrekken van een signalement, wanneer dit voor de melding noodzakelijk/van meerwaarde is. Daderkenmerken zoals geslacht, huidskleur, lengte en gezicht kunnen ook goed beschreven worden. Denk bij voertuigen aan de kleur, het merk, het type en het kenteken;
 9. Gebruik deze Whats-App groep(en) alleen waar het voor bedoeld is en niet voor onderling contact/privéberichten/bedankjes/.
  Voor meningen en chat hebben we een facebook pagina.

Aanvullende deelnemersvoorwaarden:

 1. Het niet houden aan de afspraken kan leiden tot verwijdering uit de groep;
 2. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om persoonsgegevens (naam, mobiel nummer, etc.) van leden uit de groep aan derden te verstrekken.
 3. In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslissen de leden van de regiegroep, eventueel in samenspraak met de politie en/of gemeente.

Wanneer appt u de buurt?

WhatsApp buurtpreventiegroepen zijn extra ogen en oren voor de politie.
Zodra u iets verdachts ziet of hoort, zoals (vermoedens van) inbraak, oplichting, vernieling, straatroof, bedreiging of mishandeling dan kunt u eenvoudig via uw WhatsApp groep een melding maken.Op die manier is iedereen bij u in de buurt direct op de hoogte.

U ziet een inbreker?
Bel dan direct 112 en plaats vervolgens een melding in uw WhatsApp groep, zo vergroten we samen de pakkans!

Maar, is het wel een inbreker, of?
Er is niet één type inbreker. Inbrekers kunnen professioneel en georganiseerd bezig zijn, maar het kunnen ook jongens uit uw eigen buurt zijn die inbreken. Het belangrijkste om op te letten, is gedrag. U weet zelf wat ‘normaal’ gedrag is in uw wijk. De tijden en plaatsen dat er bekende, of juist onbekende mensen langslopen. De routes die gereden en gefietst worden. Plekken waar je stilstaat of normaal gesproken doorloopt. Daardoor valt gedrag dat afwijkt extra op. Wanneer u het zogenoemde onderbuikgevoel’ heeft dat er iets niet klopt, kunt u 1-1-2 bellen.

Wat is verdacht gedrag?
Veel inbrekers bereiden zich (goed) voor als zij gaan inbreken. Zij selecteren – als zij de kans krijgen zelfs zorgvuldig – een huis: maken een inschatting hoe makkelijk ze binnen kunnen komen en bekijken van buiten wat er binnen voor het grijpen ligt. Ze schatten in hoe makkelijk ze weer weg kunnen komen en hoe goed er opgelet wordt door buurtbewoners. Het gedrag dat hierbij hoort, kunt u als buurtbewoner zien.

Denk hierbij aan speurend rondlopen, meerdere malen dezelfde route lopen, bij huizen naar binnen kijken, aanbellen, aan deuren of ramen voelen, om huizen heen lopen, gereedschap of een steen verstoppen (om later te gebruiken).

Wat kunt u doen?
Ziet u één of meer van dit soort gedragingen, dan kunt u bijvoorbeeld deze persoon aanspreken.
Vragen of hij de weg zoekt of hulp nodig heeft. Is degene inderdaad zich aan het voorbereiden op een inbraak, dan zal uw aandacht het onaantrekkelijk maken om nog in te breken. Durft u dit niet, of heeft u er een slecht gevoel bij, dan belt u 1-1-2. U geeft door wat u ziet en de politie kan dan komen en misschien een inbraak voorkómen. Bovendien is in sommige gevallen het plegen van voorbereidingen voor een inbraak ook al strafbaar. En een inbreker die vast zit, kan niet inbreken!

Wat wil de politie weten?
Belangrijke dingen om door te geven aan de politie zijn: (ingeschatte) leeftijd, lengte, postuur, haarkleur en kapsel, bijzondere of opvallende kenmerken zoals een tatoeage, kleding, eventueel vervoersmiddel (merk, model, kleur en kenteken), of iemand alleen is of samen met anderen, of iemand bijvoorbeeld een tas of een ander voorwerp bij zich heeft. Bel dus 1-1-2. We komen liever een keer voor niets, dan een keer te weinig!

1-1-2 bellen, waarom niet?
Na een inbraak blijkt regelmatig dat buurtbewoners getuige zijn geweest van de voorbereiding hiervan. Zij zagen dat de situatie afweek van de norm maar belden de politie niet, omdat zij bang waren dat het ‘toch niets was’. U hoeft niet bang te zijn dat de politie direct met sirene en zwaailicht eraan komt. De centralist die de 1-1-2-melding aanneemt zal u vragen wat er aan de hand is. Hij of zij zal dan een inschatting maken of de situatie aanleiding geeft om agenten erheen te laten gaan.

1-1-2 bellen heeft zin!
Een belangrijk deel van de (heterdaad)aanhoudingen die de politie doet, is na 1-1-2-meldingen van burgers!
Het aanhouden van een inbreker op heterdaad is zoveel gunstiger dan een inbraak achteraf oplossen. Niet alleen voor het (potentiële) slachtoffer van de inbraak, maar ook voor de politie. Het is moeilijk om inbraken op te lossen, zeker als er geen getuigen of sporen van de inbreker zijn.

Bron: www.politie.nl