.

Signalering

Hiernaast leest u de verslagen van de signaleringsteams.

Wilt u de wekelijkse verslagen ontvangen? Deze worden per email verstuurd en u kunt zich hiervoor opgeven via ons contactformulier.

Bezoek het aanmeldformulier voor het buurtsignaleringsteam op de website buurtpreventiestichtsevecht.nl als u zich bij ons team wilt aansluiten.

Rapportage over eerste kwartaal 2021

In het eerste kwartaal 2021 met een lockdown van 21.00 uur tot 05.30 uur die einde maart qua tijd naar 22.00 uur werd opgetrokken en bij schrijven van dit kwartaalbericht zelfs werd beëindigd op 28 april 2021.

Dit betekende met de sluiting van de horeca en niet essentiële winkels dat er weinig verkeer was, winkelstraten in Maarssen dorp waren leeg en gemiddeld om 19.00 uur waren de straten in de Wijk Staatslieden en Zeehelden erg stil, behoudens een hondenuitlater en werd de Lock down gerespecteerd. Dit zagen we ook tijdens onze signaleringen van team 1 en team 2, maar ook op onze signaleringen overdag in burger.

Wel was onze opschoondag op zaterdag 20 maart een succes, met drie tweetallen op gepaste afstand werd er schoongemaakt in de diverse straten in onze wijk. Nog zeven andere tweetallen (moeders met kinderen) zijn eveneens druk bezig geweest. Helaas kon geen ontmoeting worden gehouden van alle vrijwilligers in verband met de coronabeperkingen. Wel werd er door ons koffie en thee en wat lekkers genuttigd op basis van to go. Maar onze wijk lag er weer goed bij en daar ging het om.

Onze persberichten werden van die dag opgenomen in onze VAR met vele foto’s en natuurlijk daarvoor dank!

Ook hebben wij helaas mogen constateren dat op donderdag 15 april een dieselauto in onze wijk in brand is gevlogen, dit is opgenomen in VAR nieuws van 22 april. Opvallend was daarbij dat deze auto volledig afbrandde en er slecht een deel van de motor overbleef en de rest was zwarte stof. Wij hebben dit opgenomen op onze nieuws pagina.

Rapportage 2020

Wij lopen wat af in onze wijk door twee signaleringsteams.
Als wij rommel zien of erger melden wij dit aan de gemeente. Als het weinig is dan zijn wij niet te beroerd om het in prullenbakken te deponeren. Gebeurt vooral bij het winkelcentrum Plesmanlaan.

Team1 heeft meestal gelopen op vrijdagavond met 4 personen, en team 2 op wisselende dagen. Wij maken hiervan een signaleringsrapport en voor onze lezers van de website een kort review.

De bekende losse straattegels, in het donker is struikelen makkelijk en gevaarlijk zeker voor de ouderen in de buurt. Deze keer aan de Europalaan, vanaf kruising met de Kuyperstraat tot bordje 66-74 (Europalaan) en dan verder tot bordje 76-94( Europalaan). Wij hadden dit al eerder geconstateerd.

Bij de vuilcontainers  aan de Plesmanlaan (Winkelcentrum) tegenover de winkel van Zeeman 1 grote zak met glasscherven en op het winkelcentrum veel rommel van papiertjes, blaadjes en dergelijk, alleen AH is open en nu zijn daar twee winkels definitief gesloten. In de winkelstraat van Maarssen  aan de Kaatsbaan wordt hetzelfde geconstateerd. Er was vrijdagmiddag weinig volk in de kaatsbaan en daarmee slecht nieuws voor de middenstand aldaar. Eigenlijk is het al ruim 4 maanden erg rustig in de wijk en daarbuiten in Maarssen en wij zien daar eigenlijk geen verandering in.

Naast de organisatie van de signaleringsteams en ontmoetingen met functionarissen van de gemeente en die lopen dan ook mee, ook andere geïnteresseerden hebben zich opgegeven en liepen mee en dit met genoegen en interesse over de ontwikkelingen in de wijk.

Verder zijn we bezig met het organiseren van de opschoondag op zaterdag 19 september.
U komt toch ook!

Rapportage over laatste kwartaal 2019

Op onze signalering van 8 november en ervoor hebben wij de volgende constateringen gezien.

Positief feit heeft plaatsgevonden bij de drie flats van Portaal waaronder die van de Kuyperstraat, daar wordt nu aan gewerkt om de beschadigingen aan de muren te repareren en dit na twee jaar! Bij de Merenhoef en het gezondheidscentrum is er onvoldoende parkeergelegenheid voor bezoekers. Er wordt ook fors gebouwd en dit betekent dat de overlast groot is  en dit betekent dat bij aanpalende straten er nauwelijks parkeerruimte overdags is. Er is door bewoners aan ons gevraagd om meer paaltjes met zakjes voor de honden ontlasting te plaatsen in onze wijk  ( Staatslieden en zeehelden) om overlast te beperken. De ondergrond van een aantal kinderspeelplaatsen is nog steeds niet goed( dit is in het verleden al aangegeven) met het verzoek om daar in het voorjaar van volgend jaar actie te ondernemen. Ons winkelcentrum aan de Plesmanlaan lag er goed en keurig bij, is ook goed verlicht, zeker met de openingstijden tot 22.00 uur in de avond.

Wij gaan met een aantal bestuursleden naar het vrijwilligers feest op 22 november in Breukelen en voor en na dit gebeuren signaleren wij in onze wijk. Onderstaand nog onze agenda voor dit jaar en informatie over de evaluatie van het pleinfeest door onze gemeente. In het kader van transparantie treft u dit aan en daar bevindingen zich aandachtspunten en leermomenten in. Daarvoor dank!

-

Evaluatie van onze Gemeente en aandachtspunten voor de wijkcommissie.

  • Het voortraject was niet voor iedereen duidelijk. Met name Welzijn SV en Jeugdpunt geven dit aan. Na de deepdives was niet helder wat de vervolgstappen zouden worden voor de verschillende partijen;
  • Ondanks dat we er veel tijd en energie in hebben gestoken was het wel een geslaagd pleinfeest. Vanuit de wijk is er behoefte aan dit soort sociale contacten. Dit pleinfeest was daarom een mooie eerste aanzet;
  • Voor de volgende keer is het wel noodzakelijk om een aanspreekpunt/ initiatiefnemer te hebben om zo’n pleinfeest goed te organiseren. Deze ontbrak nu;
  • De wijkcommissie heeft het voornemen om een vervolg te geven op het pleinfeest en om een kerstborrel te organiseren. Welzijn SV is aanspreekpunt voor advies voor het organiseren van de kerstborrel;
  • In de toekomst is het een idee om vaker met verschillende organisaties een netwerkbijeenkomst te organiseren. Hier lijkt veel behoefte aan te zijn.

September 2019

Informatie van de signaleringsteams/Wijkcommissie:
Van een bewoner van zeeheldenbuurt is het volgende vernomen.
“Er is door ons  niet gerapporteerd over  de grote puinhopen in de MH Trompstraat, Jan van Galenstraat, Karel Doormanplein en de andere straten die tot het project behoren. Dit betreft het renoveren van woningen incluis het aanbrengen van Zonnepanelen door Portaal met behulp van aannemers.
Die ellende is midden januari begonnen en het project is nu nog steeds niet ten einde”. Wij hebben tijdens onze signaleringen wel gezien dat er behoorlijke werkzaamheden zijn aangevangen en deze zijn nog niet gereed en veroorzaken inderdaad overlast.
Bij de signalering zijn ons daarnaast de volgende zaken opgevallen en wel her den der overlast van begroeiingen bij de diverse straten en ook bij de containers bij het winkelcentrum veel glasresten en papierresten. De mensen aan dat deel van de Plesmanlaan hebben daar hinder van.
Verder waren wij druk doende om de organisatie van het Pleinfeest tot een succes te maken op zaterdag 28 september in de Klaroen, op de Burendag.

Wij (Glenn en Rob) waren op maandagavond 9 september bij de coördinatoren overleg in de Ark te Maarssenbroek. Onze Wijkagent en Nienke en Annemarie waren aanwezig namens de Gemeente. Annemarie gaat de taken overnemen van Nienke, die dit al geruime tijd heeft gedaan en andere activiteiten zal ontplooien binnen onze gemeente. Wij hebben haar bedankt voor de goede samenwerking en wensen haar het allerbeste toe!
Het aantal wijkcommissies die naast de Whatsapp ook nog signaleringsteams hebben is wat afgenomen. We hebben gesproken over opleidingen en verdere activiteiten om nieuwe leden te werven voor de signaleringsteams. Er wordt nog door de Gemeente onderzocht welke cursussen kunnen worden aangeboden en een inventarisatie vindt dan nog plaats. Er wordt gedacht om die activiteiten in 2020 te laten plaatsvinden. Wordt vervolgd.
Er komt weer een Veiligheidskrant  medio oktober (7-13 oktober) net zoals vorig jaar en deze wordt bezorgd in de brievenbussen, maar alleen als de huis aan huis kranten welkom zijn. Wij vonden dit een goed initiatief van onze gemeente.

Wij hebben voorafgaand met een klein groepje nog gesproken  over de activiteiten van het Pleinfeest. Heel blij waren wij met de toezegging dat Dirk van der Broek sponsort met de frisdranken en dergelijke... Dank aan Nadine om zoveel te organiseren namens de Wijkcommissie! Geldt eveneens voor onze ambtenaren en leden van het jeugdpunt. Daarnaast zullen de signaleringsteams en leden van de scouting ook folders verspreiden onder het motto beter tweemaal gedaan dan vergeten, waarbij wij de bewoners van Staatslieden en Zeehelden uitnodigen voor het Pleinfeest. Ook heeft Rob de VAR en Vechtstroom verzocht om het persbericht te plaatsen. Ook via de website van de Vechtstroom dit separaat nog gedaan. Ook staat de uitnodiging voor het pleinfeest voor zaterdag 28 september op onze website www.staatsliedenzeehelden.nl
En dan niet te vergeten zijn wij  nog langs geweest bij het Timmerdorp, goede organisatie en veel blijde gezichten van de deelnemers en hun ouders.

Augustus 2017

Het is toch goed bevallen het zomerrooster, in verband met vakanties konden we met een bezetting lopen.

Op donderdagavond was er in verband met de voetbal en hockey weinig volk in onze buurten. Konden we ook zien dat de takken van de bomen een goede beurt hadden gehad. Frits gaf nog aan dat zijn perenboom geen enkele peer meer had. Tja de natuur!. Annemarie liep mee ondanks dat zij wat ziekjes was. Sterkte en bedankt voor het meelopen.

Dus verder geen bijzonderheden.

Op zaterdagavond echter was het weer raak bij het speeltuintje. Van Nadine kreeg ik berichtgeving en wij zullen nog als service komende week de omwonenden een folder in de bus doen waarin in ieder geval het volgende staat:

” Al geruime tijd houden signaleren wij hangjongen in onze buurt die overlast veroorzaken, voornamelijk nabij de speeltuin achter de Talmastraat in Maarssen, deze groep is ook gesignaleerd bij de speeltuin aan de Schokkingstraat.

Om een goed beeld te krijgen van deze groep, hebben wij uw hulp nodig.
Voor overlast van hangjongen kunt u de jeugd-jongerenwerker Jilal, bellen op: 06- 194 97597 U kunt uw bevindingen ook mailen naar: js@jeugd-punt.nl
Het is nu jeugdwerker Delano, en het speciale nummer voor overlast is nu: 06- 83602920.

Tezamen met u, houden wij onze buurt graag veilig bewoonbaar. De wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden heeft twee signaleringsteams en de Whatt’s App groep, voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze website www.staatsliedenzeehelden.nl”.

Tot zover.

Eindverslag 2016

Eigenlijk is het 4e kwartaal goed verlopen.
Wij hebben nu 2 signaleringsteams en deze zijn goed herkenbaar, voorzien van onze zaklantaarns en natuurlijk de WhatsApp groep. Zo’n kleine 100 mensen zijn daarbij aangesloten.
Nu werken aan behoud en uitbreiding van onze teams en groep. Veiligheid in algemene zin in de wijk is tenslotte onze doelstelling.

Veiligheid in de wijken wordt versterkt via buurtpreventie en door de twee buurtsignaleringsteams, die alert zijn op ongebruikelijke situaties en omstandigheden. Met onze WhatsApp buurtpreventie-groep erbij kunnen wij onze wijken volledig bestrijken. De WhatsApp-groep heeft als doel het tegengaan van woninginbraken en andere criminaliteit. In deze groep kunt u elkaar informeren over verdachte situaties en personen in de wijk en hier samen op reageren. Daarvoor is wel een smartphone nodig.

De wijkcommissie heeft er onder meer voor gezorgd dat de oversteekplaatsen in de onze wijk aan de Plesmanlaan aanmerkelijk zijn verbeterd. Wij zien nu dat onze gemeente niet alleen in onze wijken maar ook daarbuiten goed met dergelijke verbeteringen omgaat. Ook zijn wij alert op losliggende trottoirtegels, takken en melden dit aan de gemeente, ook onze bewoners kunnen dit doen en dit te melden via de website van onze gemeente. Wij hebben ook aandacht gegeven aan overlast op enkele kinderspeelplaatsen die werden gebruikt door jongeren om daar te gaan feesten met achterlating van rotzooi waaronder kapotte flessen.

Ook de sloop van het verzamelgebouw aan de Kuyperstraat verloopt voorspoedig, het gebouw is gesloopt, alleen de betonnen fundering moet nog worden opgegraven. Portaal zou er eerst een appartementen complex bouwen, echter schijnt dat niet vast te staan. We horen wel nader. In onze Jaarvergadering zijn wij uiteraard ingegaan op de resultaten van de buurtpreventie en -signalering. Natuurlijk kunt u zich ook aansluiten bij de signaleringsteams of de WhatsApp groep via het contactformulier op onze website http://www.staatsliedenzeehelden.nl

Uiteraard kunt u in uw eigen omgeving en thuissituatie eventueel ook verbeteringen aanbrengen, bijvoorbeeld door het beveiligen van uw eigen huis volgens het politiekeurmerk. Daar heeft in de gehouden jaarvergadering de firma Danny Timmer informatie over gegeven en dit met voorbeelden en materialen verduidelijkt. Na de presentatie was er voldoende tijd om aan de stand van Danny Timmer vragen te stellen.

Wij wensen u een gezond en veilig 2017 toe!

Mei 2016

De Wijkcommissie en in het verlengde het signaleringsteam participeren in een aantal commissies van de Gemeente. Het signaleringsteam is versterkt met een tweede team, zodat op twee avonden in de week signalering plaatsvindt. Goed voor de preventie en veiligheid in de wijk. Ook is een WhatsApp groep opgericht en zijn folders gemaakt, laten drukken en deze worden in de komende weken verspreid in de wijk en worden meegenomen bij de signalering. Ook zijn er drie borden in onze wijk Staatslieden en Zeehelden geplaatst. Deze groep versterkt het gevoel van veiligheid in onze wijk. Wij hopen te bereiken dat zo’n 100 personen lid worden van de WhatsApp. In onze website www.staatsliedenzeehelden.nl proberen wij alle actualiteiten weer te geven. Op- en aanmerkingen of suggesties zijn altijd van harte welkom.

Ook zijn een aantal problemen opgelost zoals losliggende tegels in de straat, verzakking in het trottoir in het winkelcentrum Plesmanlaan, verwijderen van afgevallen takken, niet werkende straatlantaarns en dergelijke. Meldingen over glazenwassers met kwade bedoeling zijn doorgegeven door leden en hetzelfde over constateringen van drugshandel.

De samenwerking met Politie en Gemeente is gewoonweg goed te noemen.
Met vriendelijke groet,

Wijkcommissie/Signaleringsteam Staatslieden en Zeehelden

Juni 2015

Verslag van het signaleringsteam Staatslieden en Zeehelden van Maarssen-dorp.

Met een gemiddelde  van drie leden heeft het signaleringsteam in het weekend gelopen. Vanaf vrijdagavond en gedurende het weekend zijn er ook op individuele wijze gesignaleerd en daarover vaak gerapporteerd. Losstaande tegels, lantaarns die het niet deden of straatnamen en verkeerspaaltjes die waren “verdwenen”, schroeven uit bankjes en links en rechts te hoge begroeiing. Dit werd aangegeven  bij de gemeente en gezegd moet worden dat deze problemen werden getackeld.

Voor voetgangers die slecht ter been zijn werd er oplossing gevonden aan de Plesmanlaan, zodat zij wel hun spullen bij de vuilcontainers konden afleveren. Ook deze plek is toegankelijker geworden.

De oversteekplaats nabij Albert Heijn aan de Plesmanlaan werd voorzien van Led verlichting en de oversteekplaats is goed en beter zichtbaar en dit door initiatief van de onze Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden. We moeten wel aandacht hebben voor de bomen in die omgeving, dat de Led verlichting wel zichtbaar blijft.

Zorgpunten zijn nog steeds dat er geen camera bewaking is op het winkelcentrum en het verzamelgebouw aan de Kuyperstraat in een rap tempo verloedert. Het gebouw staat te koop (Onze gemeente verkoopt het) en wij hadden bij de Gemeente al gepleit om daar senioren appartementen neer te zetten.

Verder lopen wij zorgvuldig door de wijk en hopelijk schrikt dat pogingen van inbrekers af om onze huizen met een bezoek te vereren. Belangrijk dat u ook alle voorzorgen in acht neemt. Op onze website hebben wij adviezen geplaatst.

Wij hebben op di moment 8 vrijwilligers en het is goed dat er wat enthousiasten bijkomen. Wandelen is gezond voor Lijf en Leden, en het is goed voor de leefomgeving van onze wijk.

U kunt zich via onze website www.staatsliedenzeehelden.nl aanmelden. Bij voorbaat dank!

Maart 2015

Wij hebben  op vrijdag 6 maart de speelplaatsen bezocht naast de brandgangen onze wijk Staatslieden en zeehelden.. Nog wat blikjes opgeruimd. De vuilcontainers lagen er goed bij, ook die voor de plastic afval. Wij maken ons nog wel bezorgd over de situatie van het verzamelgebouw aan de Kuyperstraat. Goed als de politiek zich hiermee daadwerkelijk gaat bemoeien.

Het winkelcentrum Plesmanlaan lag er goed bij. Verder geen bijzonderheden.

 

Op vrijdag 27 maart 2015 en zaterdag 28 maart 2015 zijn er weer de Opschoondagen Stichtse Vecht .Op 27 maart en 28 maart maken we Nederland weer een stukje schoner.

De gemeente stelt het weer op prijs als de bewonersorganisaties in de gemeente Stichtse Vecht actief aan deze dagen meedoen. Wij, de Wijkcommissie Staatslieden en zeehelden doen mee op 27 maart en via de signalering zorgen we ervoor dat de afval zoveel mogelijk wordt verwijderd.

Het is gewoon leuk om gezamenlijk met elkaar een klus te doen in onze wijk. Ook is het goed in het kader van de sociale samenhang. Op zaterdag 28 zijn Glenn en Rob aanwezig bij het verzamelgebouw aan de Kuyperstraat en wel om 09.30. Dan gaan wij wat nog rest schoonmaken  van 09.30 uur tot 11.00 uur, wij verwachten veel animo van onze wijkbewoners om mee te doen.

Dan nog de bestuurlijke zaken. Glenn was aanwezig bij de bespreking over het Dorps ontwikkelingsplan (DOP) van Maarssen. Er zijn nu zo’n 9 vergaderingen over geweest, maar we zijn er nog steeds niet uit. Het draait om een aantal belangrijke details. Dit betekent op termijn weer een vergadering en ook zal een bezichtiging ( wandelend) gedaan worden door een delegatie van het college van B&W ( met de nieuwe burgemeester) omtrent de knelpunten, voor onze wijk de parkeerproblematiek rondom ons winkelcentrum Plesmanlaan. Om een gracht te dempen en daar parkeerplaatsen van te maken lijkt ons niet bijster zinvol. Ook heeft Glenn de oversteekplaats vanuit de bushokjes Plesmanlaan aan de orde gesteld tegenover de Zeeman, dit dient op eenzelfde wijze te worden geregeld als die bij Albert Heijn. ( met Ondermeer led verlichting )

Ook zijn wij vertegenwoordigd via Rob bij een meeting over veiligheid van de Gemeente op 11 maart aanstaande.. Onderstaand treft u aan de uitnodiging.

Wij gaan de komende weken in burger signaleren, afgesproken is dat opmerkingen via de mail aan mij kunnen worden gezonden en ik verzorg dan de eventuele actie punten en natuurlijk daarvoor dank! Wij hopen op 27 maart veel van ons signaleringsteam te begroeten.

September 2014

Beste mensen,

Met wisselende samenstelling van 3 man tot 7 man hebben wij op de vrijdagavonden gelopen van 21.00 uur tot 23.00 uur in de maand september Daarnaast lopen de leden van het signaleringsteam in het weekend, maar dan persoonlijk, en wetenswaardigheden worden dan gedeeld binnen het team.

 

In onze signalering weinig opgemerkt, winkelcentrum was netjes opgeruimd, leegstand aan koopwoningen  wordt allengs minder, aan de Kuyperstraat zijn de twee woningen verkocht, deze hebben de verwilderde tuintjes meteen opgeknapt. Op het speeltuintje in de Schokkingstraat hoorden wij wat mensen vertrekken, de lege plastic bekers hebben wij verwijderd.

Zelfs de vuilcontainers bij het winkelcentrum lagen er goed bij, niet vol! En ook het winkelcentrum lag er goed bij. Volhouden maar zouden wij zeggen .Het verzamelgebouw aan de Kuyperstraat wordt steeds leger, de huurders ( verenigingen) vertrekken er massaal en het gebouw heeft een verslonsde indruk doordat er maar weinige huurders over zijn. Je ziet het maandelijks achteruit gaan. Staat ook op de nominatie voor sloop, maar wanneer! Wij hebben de Gemeente gevraagd daar aandacht aan te geven , het is tenslotte hun bezit.

Het winkelcentrum zag er goed uit, veel minder bezoekers zijn er geweest tijdens de Koopavond, is eigenlijk sinds de sluiting van huis ten Boschlaan behoorlijk ingezet .De winkeliers klagen steen en been, zijn wel te spreken over het feit dat wij hier onze signalering verrichten. De vuilcontainers waren leeg, een groot kartonnen doos is eruit gehaald zodat het nog gebruikt kon worden. De container voor het plastic afval was leeg.

Bij de Europalaan west, nabij de bomen zijn er veel stenen die los liggen, je struikelt er makkelijk over. Graag dit nakijken door de Gemeente. Wij hebben dit gemeld  en ook de lantaarnpaal hoek Talmastraat en Europalaan.( lamp kapot)

Overlast van jongeren zijn er in deze maand niet geweest. Wel van een agressieve oudere kleine man, maar met steun van onze wijkagent wordt aan een oplossing gewerkt .Deze is aangesproken en met agenten is er regelmatig een gesprek geweest.

De oversteekplaatsen zijn nog steeds niet aangepakt naar het winkelcentrum toe, wij hebben een budget gekregen van 10 duizend euro, echter het gaat nu om de uitvoering. Met de wethouder is er gesproken in september.

Op onze website staan veel gegevens omtrent het bevorderen van de veiligheid van de eigen woning en de preventie mogelijkheden om inbraak en rand te voorkomen.

Voor onze signalering hebben wij nu 8 jassen aangeschaft, goed in de winter en zijn regenbestendig, nieuwe lantaarns en een pet. Wij zijn op dit punt voor onze toekomst voorbereid!

 

Zoals eerder is aangegeven hebben wij een uitnodiging ontvangen voor het vrijwilligersfeest die als te doen gebruikelijk in Breukelen zal plaatsvinden. De datum is vrijdag 21 november van 19.00 uur tot 23.00 uur en wij kunnen 6 leden afvaardigen .Het was vorige keer heel leuk, gezellig en ook onderhoudend.

Met het maandelijks verslag doen wij u de wetenswaardigheden van het signaleringsteam weten. En wellicht heeft u zin om mee te doen. Veel leesplezier!

Augustus 2014

Beste mensen,

Met wisselende samenstelling van 3 man tot 6 man hebben wij op de vrijdagavonden gelopen van 21.00 uur tot 23.00 uur in de maand augustus Daarnaast lopen de leden van het signaleringsteam in het weekend, maar dan persoonlijk, en wetenswaardigheden worden dan gedeeld binnen het team.

In onze signalering weinig opgemerkt, winkelcentrum was netjes opgeruimd, leegstand aan koopwoningen  wordt allengs minder, aan de Kuyperstraat is er 1 van de twee woningen verkocht, deze hebben het verwilderde tuintje meteen opgeknapt nu het laatste tuintje nog. Op het speeltuintje in de Schokkingstraat zat een jongeman eenzaam wat alcoholische versnaperingen te drinken en beloofde dat hij het glas en ander afval in de afvalbak zou deponeren. en het winkelcentrum, geen bijzonderheden. Wij liepen precies tussen de buien door.

Zelfs de vuilcontainers bij het winkelcentrum lagen er goed bij, niet vol! En ook het winkelcentrum lag er goed bij. Volhouden maar zouden wij zeggen .Het verzamelgebouw aan de Kuyperstraat wordt steeds leger, de huurders ( verenigingen) vertrekken er massaal en het gebouw heeft een verslonsde indruk doordat er maar weinige huurders over zijn. Je ziet het maandelijks achteruit gaan. Staat ook op de nominatie voor sloop, maar wanneer!

Overlast van jongeren zijn er in deze maand niet geweest. Wel van een agressieve oudere kleine man, maar met steun van onze wijkagent wordt aan een oplossing gewerkt.

De oversteekplaatsen zijn nog steeds niet aangepakt naar het winkelcentrum toe, wij hebben een budget gekregen van 10 duizend euro, echter het gaat nu om de uitvoering. Met de wethouder wordt gesproken in september.

Op onze website staan veel gegevens omtrent het bevorderen van de veiligheid van de eigen woning en de preventie mogelijkheden om inbraak en rand te voorkomen.

Zoals eerder is aangegeven hebben wij een uitnodiging ontvangen voor het vrijwilligersfeest die als te doen gebruikelijk in Breukelen zal plaatsvinden. De datum is vrijdag 21 november van 19.00 uur tot 23.00 uur en wij kunnen 6 leden afvaardigen .Het was vorige keer heel leuk, gezellig en ook onderhoudend.

Met het maandelijks verslag doen wij u de wetenswaardigheden van het signaleringsteam weten. En wellicht heeft u zin om mee te doen. Veel leesplezier!

Signaleringsteam van Staatslieden en Zeehelden.