.

Buurtsignaleringsteam

Het buurtsignaleringsteam is binnen de wijk alert op ongebruikelijke situaties en omstandigheden, zij attenderen bewoners op inbraakgevoelige situaties (ladders, open ramen, onafgesloten auto’s ed.) en daarnaast bieden zij een luisterend oor waar nodig.

Het signaleringsteam bestaat voor deze wijk uit zes mensen en wij hebben versterking nodig. Het liefst zijn wij met minimaal tien man om de veiligheid van onze wijk te kunnen waarborgen. Nog steeds is versterking nodig om het signaleringsteam uit te bouwen.

Wij lopen momenteel afwisselend op de vrijdag- en zaterdagavond en natuurlijk is het gezond om te wandelen. Wij hebben verbinding tijdens de signalering met het Politiebureau, zodat wij kunnen signaleren en contact kunnen opnemen met onze wijkagent voor eventuele problemen. Daarmee is ook de veiligheid van het team maar natuurlijk de Wijk zoveel als mogelijk gewaarborgd. Lees hier de verslagen van het signaleringsteam.

Gebruik het contactformulier om u aan te melden.

Wat kunt u doen?

Wij wonen in een fijne buurt! En daar zorgen we met zijn allen voor.
Helaas worden we ook geconfronteerd met minder gewenste ontwikkelingen zoals criminaliteit, vandalisme en andere overlast. Wie herkent niet de voorbeelden van inbraak of schade aan uw auto, diefstal of (pogingen tot) inbraak? Om onze woonomgeving leefbaar en veilig te houden vragen wij u om zelf een steentje bij te dragen.

Wat kunt u als inwoner zelf doen?
Uiteraard kunt u lid worden van het buurtsignaleringsteam. Meldt u aan bij Burgernet. Neem contact op met de wijkagent, politie of een lid van uw buurtsignaleringsteam bij onraad, vernielingen of geweld, indien dit soort zaken zich in uw nabijheid afspeelt.