.

Omgeving

Een prettige leefomgeving heeft u zelf in de hand.

Meldingen leefruimte

Heeft u last van...:

 • vuil op straat;
 • gebreken aan gemeentelijke gebouwen;
 • graffiti;
 • vuil in het water of het park;
 • kapotte tegels of gaten in de weg;
 • beschadigd straatmeubilair;
 • vervuiling rondom containers;
 • overlast van jongeren;
 • kadavers van dieren;
 • een verkeerd geparkeerde auto.

Meld dit dan bij de gemeente via het formulier op deze website.

Afvalkalender

Klik hier voor uw persoonlijke afvalwijzer.

Ophaaldagen Grijze, groene en blauwe bakken
Vanaf 2016 is de afhaalkalender enkel nog digitaal te raadplegen op de onderstaande website:
http://www.mijnafvalwijzer.nl/.

meer info

Afvalscheidingstations

Gemeente Stichtse Vecht heeft 4 afvalscheidingstations (ook wel Milieustraat genoemd): Breukelen; Portengen; Loenen aan de Vecht; Maarssen-dorp.

Hier kunt u gratis (particulier) huishoudelijk afval brengen. Meestal is dit afval dat u niet kwijt kunt in uw afvalcontainer omdat het te groot is of te veel is. Ook is er huishoudelijk afval dat verplicht gescheiden moet worden ingeleverd. Denk aan Klein Chemisch Afval (KCA) en elektrische apparatuur zoals computers, accu’s, batterijen en mobiele telefoons.

Maarssen-dorp

Diependaalsedijk 120, 3601 GN Maarssen
Openingstijden*:

 • maandag en vrijdag van 08:00 tot 16:00 uur;
 • dinsdag tot en met donderdag van 13:00 tot 16:00 uur;
 • zaterdag van 10: tot 16:00 uur.

*= met uitzondering van feestdagen

Sorteer uw afval van tevoren

Bij de afvalscheidingstations staan verschillende afvalcontainers voor de diverse soorten afval. Sorteer daarom thuis alvast uw afval. Dat scheelt tijd bij het uitladen. Het afval moet u zelf in de daartoe aangewezen verzamelcontainer doen. Bij de afvalscheidingstations in de kernen Loenen aan de Vecht en Maarssen en bij Pauw Bedrijven in de kern Breukelen staan ook afvalcontainers waar u nog bruikbare spullen in kunt doen voor de kringloopwinkel.

Neem uw legitimatiebewijs mee

Legitimatie is verplicht. Dit om te voorkomen dat bedrijven en inwoners van andere gemeenten hun afval komen brengen bij de gemeentelijke afvalscheidingstations.

meer info

Grof vuil
U kunt uw grof vuil, of groter afval zoals oud meubilair, ook laten ophalen.
Bekijk hiervoor de volgende pagina op de gemeente website: aanmelden grof vuil