.

Nieuws

Hiernaast treft u het laatste nieuws van de wijkcommissie en andere nieuwtjes die ons bezighouden.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Ook op de website van de gemeente kunt u meer wijknieuws lezen.

De beste wensen...

informatie van onze gemeente:

Met deze e-mail willen we jullie informeren over de jaarwisseling, hoe om te gaan met geconstateerde schade en vernielingen en vragen wij uw aandacht voor woninginbraken.

Jaarwisseling
Graag maken de gemeente en politie weer gebruik van uw ogen en uw oren in de wijk tijdens de jaarwisseling. Hieronder de regels met betrekking tot vuurwerk:
-       Vuurwerk mag je alleen kopen bij de erkende verkoopadressen en je moet 16 jaar of ouder zijn;
-       Vuurwerk kopen mag alleen op 28,30,31 december;
-       Het is verboden illegaal vuurwerk te kopen of in bezit te hebben (o.a. strijkers, vlinders en lawinepijlen);
-       Vuurwerk mag je alleen afsteken op (31 december van 18 uur ’s avonds tot 1 januari 02:00 uur ‘s nachts 2020).

De politie treedt op als je:
-       In het bezit bent van illegaal vuurwerk;
-       Vuurwerk afsteekt buiten de toegestane tijden;
-       In het bezit bent van vuurwerk buiten de periode van verkoop (28,30 en 31 december);
-       In het bezit bent van meer dan 25 kg vuurwerk in de periode van verkoop;
-       Met vuurwerk baldadig gedrag vertoont of vernielingen aanricht.

Schade en vernielingen
Constateert u zaken (ook in de aanloop naar Oud & Nieuw) die te maken hebben gehad met schade en/of vernieling in de openbare ruimte, dan verzoeken wij u vriendelijk om deze te melden aan info@stichtsevecht.nl t.a.v. afdeling buiten. Geef s.v.p. de locatie goed aan. In geval van een heterdaad situatie kunt u de politie bellen (spoed 1-1-2 / geen spoed 0900-8844).

Woninginbraken
Naast het vuurwerk graag ook aandacht voor woninginbraken tijdens de feestdagen. Het is lang donker en op deze dagen zijn veel mensen langere tijd niet thuis, waardoor inbrekers vaak ongestoord hun gang kunnen gaan. Thuiskomen na een inbraak is alles behalve feestelijk. Hieronder nog een aantal tips:
-       Laat een bewoonde indruk achter. Maak bijvoorbeeld gebruik van tijdschakelaars om de lampen aan en uit te laten gaan;
-       Doe deuren en ramen goed op slot en laat de sleutels niet in het slot zitten;
-       Leg waardevolle spullen niet in het zicht maar berg ze op, bijvoorbeeld in een kluis;
-       Zet de verpakking van grote kerstcadeaus niet aan de straat;
-       Meld niet op uw voicemail of via sociale media dat u niet thuis bent.

Tot slot willen wij u bedanken voor uw inzet het afgelopen jaar. Wij wensen u fijne feestdagen en een veilig 2020!

jaarvergadering 28 januari 2020

Informatie voor onze wijkgenoten.

Wij gaan op vrijdag 20 december om 20.00 uur tot 21.00 uur onze signalering doen, en daarna gaan we de informele kerstborrel serveren. De informele kerstborrel wordt door beide signaleringsteams gehouden. Die van team 1 wordt gehouden bij Glenn op vrijdag 20 december na de signalering. Ook zullen we de leden van de signaleringsteams en wijkcommissie nog een cadeau verstrekken (de bekende fles met bubbels). Jullie zijn van harte uitgenodigd!
Wel graag aanmelden via info@staatsliedenzeehelden.nl.

Voor volgende jaar zullen we een jaarvergadering houden in de Vondel op dinsdagavond 28 januari, Ralph is dan onze coördinator/aanspreekpunt. Onderwerpen zijn veiligheid in de wijk, werven van leden voor de signaleringsteams en verduurzaming van de woning. Dit laatste blijft een belangrijk thema voor de wijk en onze Gemeente. Wij zullen samenwerken met de stichting Duurzame Vecht. Wij zijn bijzonder dankbaar dat wij van deze stichting veel ondersteuning verkrijgen.

U zult daar nog verder over horen. Zoals de inhoud pamfletten, de exacte tijd van de vergadering en de te bespreken onderwerpen.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik om u allen fijne feestdagen toe te wensen en een gezond 2020 en dan volgt de rest vanzelf.

Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden.

Gebiedsvisie Atlantische Buurt

Lees hierover op de gemeente website.

En meer van de gemeente:

Inloopbijeenkomst Atlantische buurt

Inwoners van deze buurt hebben vorig jaar bij de gemeenteraad een eerste opzet van een gebiedsvisie voor de ‘Atlantische buurt’ ingediend. Dit is de buurt tussen de Kennedylaan, Dr. Ariënslaan, Europalaan en Thorbeckelaan. De gebiedsvisie gaat over de toekomst van de buurt: hoe zorgen we er samen voor dat de bewoners daar er fijn kunnen wonen.

Deze inwoners willen aan de slag met klimaat, duurzaamheid, de bebouwing en de leefbaarheid in de buurt. De gemeenteraad vond dit een goed bewonersinitiatief en daarom gaat de gemeente de eerste opzet van deze gebiedsvisie samen met de bewoners en woningcorporatie Portaal verder uitwerken. Eind april 2020 moet de visie af zijn.

Over Morgen, een onafhankelijk ruimtelijk adviesbureau, begeleidt dit proces zodat de samenwerking tussen de betrokken partijen gelijkwaardig verloopt. Inwoners uit de wijk wordt gevraagd om mee te doen aan een online enquête. Heeft u een enquête ontvangen, maar vindt u het lastig om die thuis in te vullen? U kunt iedere donderdagmorgen terecht van 9:00 tot 12:00 uur in het gebouw van WereldKidz op de Troelstrastraat 58.

Inloopavond 19 december

Donderdag 19 december is er van 19:00 – 21:00 uur een inloopavond. U bent dan van harte welkom in De Vondel, Vondelstraat 51 in Maarssen.

Meld u aan en lees meer hierover op de gemeente website.

Het was feest!

De Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden heeft met haar vrijwilligers en ambtenaren haar uiterste best gedaan om zich te presenteren op het Pleinfeest, wat gehouden werd op het schoolplein van de Klaroen, en op die manier invulling te geven aan burendag.
Het weer was onstuimig, maar wel waren de aanwezigen erg tevreden met de ontvangst, gesprekken en de diverse mogelijkheden om je te vermaken met spelen.
De middag werd afgesloten met hapjes en drankjes voor de aanwezigen.

Uitnodiging Pleinfeest 28 september 2019!

WELKOM OP HET PLEINFEEST !

Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden nodigt u uit voor het pleinfeest op: 
Zaterdag 28 september 2019 van 15.00 tot 19.00 uur
op het schoolplein van Basisschool De Klaroen, M.A. de Ruyterstraat 2, Maarssen
Toegang: gratis

Het feest is voor alle buurtbewoners van de wijk om plezier te hebben en om elkaar beter te leren kennen. Er zijn spellen voor jong en oud. Iedereen kan mee doen. We sluiten de middag af met eten dat is gemaakt door families uit de woonwijk. U kunt ook zelf hapjes meenemen, daarvoor dank!
Ook zijn organisaties aanwezig zoals Jeugd-punt, Welzijn Stichtse Vecht, de wijkagent en de gemeente. U kunt met hen in gesprek gaan als u wensen heeft over activiteiten of contacten in uw wijk.

Programma:
15.00 uur Ontvangst met koffie en thee
     Kort welkom door de Wijkcommissie
     Daarna organiseren de jongeren van Jeugd-punt verschillende activiteiten.
     Er is genoeg ruimte om met elkaar te praten en contacten te leggen
17.30 uur gezamenlijk eten van de verschillende hapjes.
19.00 uur einde feest! We vragen u om mee te helpen met opruimen. Dan komen de kinderen maandag weer in een schone school.

Komt u ook?
We zijn er toch voor elkaar, nietwaar!
Met vriendelijke groeten,

Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden
www.staatsliedenzeehelden.nl

Vechtstroom 18 september 2019

Fietsplezier in Breukelen

Training Tips voor langer fietsplezier (ook op de e-bike)

Nederland is een land van fietsers: we fietsen vanaf onze prille jeugd tot we soms wel 94 of 95 jaar oud zijn. De fiets is niet alleen een betaalbaar en praktisch vervoermiddel, maar draagt ook bij aan een betere gezondheid, een beter milieu en een stukje zelfstandigheid. Maar bovenal is fietsen een feest. In samenwerking met de provincie Utrecht en de Fietsersbond biedt de gemeente Stichtse Vecht daarom voor 60-plussers de mogelijkheid deel te nemen aan de gratis training Tips voor langer fietsplezier. Deze vindt plaats op 29 augustus, van 9.30-15.30 uur, in Boom en Bosch, Markt 13 te Breukelen.

Programma fietstraining

Bij deze gratis training staat alles in het teken van het fietsplezier: de deelnemers komen op hun eigen fiets of e-bike naar Boom en Bosch in Breukelen. Fietsdocenten van de Fietsersbond ontvangen de deelnemers met een kopje koffie of thee en testen gelijk hun kennis van het verkeer met een verkeersquiz. Op het programma staat vervolgens een fietstocht en een zelftest op een fietsvaardigheidsparcours. De fietsdocenten gaan tussendoor met de deelnemers in gesprek en proberen zoveel mogelijk hun vragen te beantwoorden. Ook geven zij tijdens en na de fietstocht en het fietsparcours tips over de fiets of e-bike (afstelling, comfort), de fietser (zithouding, verkeersgedrag) en het fietsen (bijvoorbeeld in een grotere groep).

Gezelligheid

Bij de training gaat het ook om de gezelligheid. Naast een fietstocht en enkele koffie/theepauzes zorgt de gemeente voor een heerlijke lunch voor de deelnemers. Tijdens de lunch leren de deelnemers elkaar wat beter kennen en ontmoeten ze eventueel fietsmaatjes. Het doel van de training is om samen met leeftijdsgenoten te genieten van de mogelijkheden die de fiets of e-bike biedt. De gemeente Stichtse Vecht, de provincie Utrecht en de Fietsersbond hopen dat de deelnemers zich na deze gezellige dag bewuster, comfortabeler en veiliger in het verkeer zullen begeven.

Aanmelden

Geïnteresseerden kunnen zich bij de Fietsersbond aanmelden voor de Training: https://www.fietsersbond.nl/onderweg/fietsschool/fietsinformatiedagen-voor-senioren/ of een e-mail sturen naar fietsschool@fietsersbond.nl o.v.v. ‘Training Langer Fietsplezier Breukelen 29 augustus’. Vermeld hierbij dan ook uw naam, adres, telefoonnummer en leeftijd.

Programma Training Tips voor Langer Fietsplezier – gemeente Stichtse Vecht

Datum    : 29 augustus 2019            

Locatie   : Boom en Bosch, Markt 13 Breukelen           

 

Programma

09:15 uur               Ontvangst met koffie & thee

09:30 uur               Welkom door fietsdocenten en toelichting op het programma

09:35 uur               Verkeersquiz

10:15 uur               Groep 1 fietsgymnastiek/ groep 2 check Fiets en Fietser plus fietsparcours

11.00 uur               Koffie/thee

11.15 uur               Groep 1 check Fiets en Fietser plus fietsparcours/ groep 2 fietsgymnastiek

12.15 uur               Lunch in Boom en Bosch

13.00 uur               Vertrek fietstocht (met inleiding over groepsfietsen)

13.45 uur               Terrasje

14.15 uur               Vervolg fietstocht - terug naar Boom en Bosch

15.00 uur               Koffie/ thee

15.10 uur               Nabespreking dag (plus evaluatieformulieren invullen)

15.45 uur               Einde

Maarsseveensevaart afgesloten

Werk aan de weg Maarssen: Reconstructie van aansluiting op rotonde

Van 16 juli 7:00 uur tot 19 juli 16:00 uur wordt het aangegeven deel van de Maarsseveensevaart afgesloten.

Dit ten behoeve van een reconstructie van de aansluiting op de rotonde. Verkeer kan omrijden via: Dr. Plesmanlaan, Thorbeckelaan, Europalaan, Maire Hofstedelaan.

Er is hierbij geen doorgang voor hulpdiensten door de afsluiting in geval van nood. 

Wel voor fietsers en voetgangers.

---

Werk aan de weg Maarssen: Reconstructie van aansluiting op rotonde

Van 16 juli 7:00 uur tot 19 juli 16:00 uur wordt het aangegeven deel van de Maarsseveensevaart afgesloten.

Met vriendelijke groet,

B.A. (Boudewijn) Koops

Civiel- en verkeerstechnisch werkvoorbereider

Midzomerbijeenkomst gemeente Stichstse Vecht

Bezoek de Midzomerbijeenkomst op 11 juli

Voor de vierde keer op rij organiseert gemeente Stichtse Vecht de Midzomerbijeenkomst. Deze feestelijke bijeenkomst vindt plaats op donderdag 11 juli, van 17:30 – 20:00 uur in park Goudestein in Maarssen. Inwoners, verenigingen en ondernemers van de gemeente zijn van harte welkom!

Hulpverleners centraal

De Midzomerbijeenkomst staat dit jaar in het teken van de hulpverleners van Stichtse Vecht. De tuin van Goudestein in Maarssen vormt het sfeervolle decor waar diverse hulpverleners zich door middel van demonstraties, workshops, shows of informatiestands aan u presenteren. Er is live-muziek, een hapje en een drankje.

Komt u ook?

We zien uw aanmelding graag uiterlijk 8 juli tegemoet. Aanmelden kan bij Noortje Arts via evenementen@stichtsevecht.nl of bel naar 14 0346. Vermeld uw naam, uw woonplaats en met hoeveel personen u komt.

Graag tot 11 juli!

Lees hier het persbericht op de gemeente website.

Kom Erbij

De laatste versie van het Kom Erbij boekje in Maarssen-Dorp is verschenen.
Het boekje is voor mei tot en met augustus 2019.

De laatste versie staat hier: https://www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbij-stichtse-vecht

Werk aan de weg 17 mei

Werk aan de weg Maarssen: Om en om regeling Dr. Plesmanlaan

Op 30 april van 7:30 t/m 17:00 uur wordt er op de Dr. Plesmanlaan tussen de M.A. de Ruyterstraat en de Jan van Galenstraat een tijdelijke om- en om regeling voor verkeer ingezet. Dit vanwege werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk waarbij een verdeelkast wordt geplaatst.

Alle verkeer wordt om- en om geregeld via de andere weghelft begeleid door verkeersregelaars.

Voetgangers dienen over te steken, en krijgen ook begeleiding van deze verkeersregelaars.

Voor communicatie via Social Media

Werk aan de weg Maarssen: Om en om regeling Dr. Plesmanlaan

Op 30 april, 7:30 t/m 17:00 uur wordt op de Dr. Plesmanlaan een tijdelijke om- en om regeling ingezet.

LET OP:
De uitvoeringsdatum van dit eerder gemelde werk is verplaatst naar  17 mei van 7:30 t/m 17:00 uur.

Subsidiemogelijkheid vanuit Initiatievenbudget Een Sterke Basis

De subsidie is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen en te helpen om zo problemen te voorkomen. Zie de link hoe de subsidie kan worden aangevraagd: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/subsidie-voor-initiatievenbudget-sterke-basis_1447.html en hieronder een voorbeeld van een initiatief.

Opschoondag in Staatslieden en Zeeheldenbuurt van Maarssen

Wij hebben als wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden van Maarssen meegedaan met de opschoondag op zaterdag 23 maart met 8 leden in onze wijk. In onze website hadden wij al een verzoek gedaan aan onze medebewoners om hun straat zoveel als mogelijk schoon te maken en wij hebben gezien dat in sommige straten daar aandacht is gegeven. Hartelijk dank!
Van 10.00 uur tot 11.00 uur hebben wij schoongemaakt en daarna hebben wij koffie met lekkernijen genuttigd bij Nadine.

zie ook: VARNWS

Uitnodiging landelijke opschoondag

De wijkcommissie heeft zich  opgegeven bij het MEC en supporter van schoon voor de Landelijke opschoondag op 23 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur. Wij roepen u op om ons te steunen!

Wij verzamelen bij ons hofje in de Van Houtenstraat en gaan dan verder de wijk in. wij hopen en verwachten dat bewoners ook in hun eigen straat de handen uit de mouwen steken en samen zorgen wij ervoor dat een schone leefomgeving wordt en blijft. Bij onze signaleringen wordt frequent al gekeken naar het zwerfafval en wordt dit dan netjes in de prullenbakken gedeponeerd.

Een schone en veilige wijk is ons motto als Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden.

Even een terugblik

Wij zijn met 5 leden van de wijkcommissie/signaleringsteams op 20 februari naar het veiligheidsgesprek geweest, dit was een zinvolle bijeenkomst waar een aantal sprekers van Politie, brandweer, burgermeester van Mastrigt zich presenteerden. De veiligheidscijfers zijn stabiel en het was goed om te vernemen dat onze gemeente de samenwerking met alle organisaties waaronder de wijkcommissies en signaleringsteams cruciaal vind om Stichtse Vecht veilig te houden.

Op woensdag 27 februari vond er een ingelaste signalering plaats, waarbij Glenn en Rob aanwezig waren en een gemeenteraadslid van Christen Unie/SGP. Wij hebben een signalering bij de drie flats gedaan, de ontevredenheid bij de flat Kuyperstraat via teksten op lakens was er nog steeds ten opzichte van Portaal.
Je kon bij die drie flats duidelijk constateren dat het beroerd gaat met de drie flats (al een jaar staat een deel van die flats in de steigers), maar ook met het onderhoud van hun andere panden gaat het niet goed. Veel klachten over vernomen via leden van onze signaleringsteams.
Ook het wegdek bekeken van onder meer de Europalaan, ontstaan door de werkzaamheden van riolering en persleiding en her en der een breuk in de waterleiding. Ook het lege schoolgebouw aan de Troelstralaan werd bekeken, en de wisseling van groenvoorziening en vuilophaaldienst werden besproken. Het gemeenteraadslid was content met de verkregen informatie. Al eerder hebben PVDA en Lokaal Liberaal ons eveneens met een bezoek vereerd, dit stellen wij op hoge prijs.

Deze zaken hebben wij ook aan onze wijkregisseur opgegeven en wat het laatste punt betreft zijn er activiteiten in gang gezet door onze Gemeente, uiteraard houden wij de voortgang ervan in de gaten.

Van uw wijkcommissie

Veel zaken lopen nog niet, zoals het onderhoud van de groenvoorziening, vuilnisophaaldienst. Veel opmerkingen van onze burgers daarover gekregen. Bij drie flats aan onder meer de Kuyperstraat, Troelstrastraat hangt wasgoed met een tekst dat na een jaar geplaatste hekken en dergelijke, er door Portaal niets wordt gedaan aan herstelwerkzaamheden aan die flats. De bewoners hebben daar wel degelijk gelijk in; Het ziet er niet uit.

Bij de vuilnisophaaldienst worden containers erg laat opgehaald, niet netjes afgeleverd na lediging of zelfs helemaal niet. Ook veel zwerfafval is aangetroffen en team 2 heeft daar de nodige opmerkingen over gemaakt, zelfs restanten van het vuurwerk zijn aangetroffen.

Van onze burgermeester een uitnodiging ontvangen omtrent een veiligheidsgesprek wat dan plaatsvindt op 20 februari om 20.00 uur in he Nifterlake College aan de Pauwenkamp 151 in Maarssenbroek. Wij gaan er met een delegatie heen. Deze uitnodiging treft u op de website van de gemeente.

Van onze gebiedsregisseur is informatie gekregen over de waterleiding. Deze belangrijke mededeling treft u aan op de volgende website: https://www.waternet.nl/waterleidingkanaal

Jaarverslag 2018

Het jaar 2018 heeft de buurtcommissie onder leiding van de bestuursvoorzitter R. Vlietman en secretaris Glenn de Nijs het volgende opgeleverd:

1) aan de Plesmanlaan is de veilige oversteekplaats gerealiseerd.
De Plesmanlaan is een 30 km zone gebied, helaas zijn er nog steeds verkeersgebruiker die hier aan geen gehoor geven. Er is positief gereageerd door de gemeente op het schriftelijk verzoek van de Wijkcommissie voor ledverlichting bij de oversteekplaats tussen de beide bushokjes op de Dr. Plesmanlaan tegenover het winkelcentrum. Ook zijn in 2018 de lantaarnpalen voorzien van ledverlichting tegenover het winkelcentrum Plesmanlaan. Dit ook op basis van schriftelijke verzoeken van de wijkcommissie.

2) er is veel aan gedaan om de buurt veilig te maken, waarbij onze beide  signaleringsteams en de WhatsApp groep goede ondersteuning biedt.

3) de voorzitter heeft regelmatig onderhoud met de Gemeente en de Politie betreft de buurt ontwikkeling.

4) de jeugdoverlast is verminderd en wordt regelmatig door de wijk gepatrouilleerd door vrijwilligers, en wel de twee signaleringsteams en af en toe in burger. Ook zorgen wij ervoor dat de beide teams op verschillende avonden signaleren. Nadine de Vos is de coördinator voor het tweede team. Rob Vlietman van het eerste team.

5) er is ter communicatie met de bewoners opgezet een website www.staatsliedenzeehelden.nl

 

Het bestuur bestaat uit 2 leden onder voorzitterschap van heer Rob Vlietman, en secretaris Glenn de Nijs.
Het team signalering bestaat uit: Annemarie van Putten,  Lilian Tjong, Wim  Kleever , Rob Vlietman, Onno Tijdgat en Glenn de Nijs. Reserve Frits
Een tweede signaleringsteam is opgestart met Nadine de Vos als “teamcaptain” met nog 3 leden.
Voor de website en het bijhouden ervan wordt gebruik gemaakt van My Brain.

De Wijkcommissie heeft dit jaar aan de activiteiten besteed het volgende:

Voor het signaleringsteam ter herkenning en representatief over te komen is aangeschaft warmtekleding voor 8 vrijwilligers. (4 voor elke signaleringsteam plus zaklantaarns en hesjes).

Website aangepast en bekendheid gemaakt.

We hebben de bewoners regelmatig met flyers en drukwerk  geïnformeerd en ook drie samenkomsten bij Glenn en Nadine. Naast de opschoondag van 24 maart, waar de wijkcommissie met een aantal vlijtige bewoners zich heeft ingespannen om de wijk schoon te krijgen, zijn er een aantal bijeenkomsten van de gemeente bezocht onder meer een bijeenkomst in Breukelen omtrent de veiligheid binnen onze gemeente en werd er ook gesproken met onze wijkregisseur.

Nog een bijeenkomst is gehouden in de Vondel op 12 april met als onderwerp duurzaamheid en met drie sprekers, waarbij er een goede samenwerking was met de gemeente over de inhoud van de bijeenkomst en er was een redelijke opkomst van onze bewoners.

Ook heeft onze inzet voor verbetering van de speelplekken gerealiseerd in een verbeterslag vanuit de Gemeente, zoals bij de Talmastraat en Schokkingstraat, Jan van Galenstraat en de MH.Trompstraat, dit wordt gerealiseerd in begin 2019. Natuurlijk was een delegatie van ons aanwezig bij de inloop spreekuren.

De aanleg van de zogeheten persleiding heeft heel wat teweeg gebracht en er zijn veel klachten vernomen van de burgers omtrent het wegdek bij onder meer de Europalaan, en de Ruyterstraat om wat straten te benoemen. Die zijn nog niet in de oude goede staat terug gebracht. Wij hebben als wijkcommissie met de Gemeente tweemaal een schouw gelopen en dit gold evenzeer voor de schouw van de groenvoorzieningen.

Ook is de WhatsApp groep geïnstalleerd in 2016 en is actief gebleven in 2018. Er kan worden gemeld dat het aantal leden aan die groep is verhoogd naar ruim 120 leden, ook zijn diverse straten voorzien van de bekende groene bordjes, wat de veiligheid in de wijk verhoogd.

Naast de rapportages over de bevindingen van de signaleringsteams via de mail zijn er ook verslagen gemaakt in onze website www.staatsliedenzeehelden.nl

Wijkcommissie Staatslieden en Zeeheldenbuurt.