.

Nieuws

Hiernaast treft u het laatste nieuws van de wijkcommissie en andere nieuwtjes die ons bezighouden.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Ook op de website van de gemeente kunt u meer wijknieuws lezen.

Kom Erbij

De laatste versie van het Kom Erbij boekje in Maarssen-Dorp is verschenen.
Het boekje is voor mei tot en met augustus 2019.

De laatste versie staat hier: https://www.welzijnstichtsevecht.nl/kom-erbij-stichtse-vecht

Werk aan de weg 17 mei

Werk aan de weg Maarssen: Om en om regeling Dr. Plesmanlaan

Op 30 april van 7:30 t/m 17:00 uur wordt er op de Dr. Plesmanlaan tussen de M.A. de Ruyterstraat en de Jan van Galenstraat een tijdelijke om- en om regeling voor verkeer ingezet. Dit vanwege werkzaamheden aan het glasvezelnetwerk waarbij een verdeelkast wordt geplaatst.

Alle verkeer wordt om- en om geregeld via de andere weghelft begeleid door verkeersregelaars.

Voetgangers dienen over te steken, en krijgen ook begeleiding van deze verkeersregelaars.

Voor communicatie via Social Media

Werk aan de weg Maarssen: Om en om regeling Dr. Plesmanlaan

Op 30 april, 7:30 t/m 17:00 uur wordt op de Dr. Plesmanlaan een tijdelijke om- en om regeling ingezet.

LET OP:
De uitvoeringsdatum van dit eerder gemelde werk is verplaatst naar  17 mei van 7:30 t/m 17:00 uur.

Subsidiemogelijkheid vanuit Initiatievenbudget Een Sterke Basis

De subsidie is bedoeld om mensen bij elkaar te brengen en te helpen om zo problemen te voorkomen. Zie de link hoe de subsidie kan worden aangevraagd: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/onderwerpen-a-z_42435/product/subsidie-voor-initiatievenbudget-sterke-basis_1447.html en hieronder een voorbeeld van een initiatief.

Opschoondag in Staatslieden en Zeeheldenbuurt van Maarssen

Wij hebben als wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden van Maarssen meegedaan met de opschoondag op zaterdag 23 maart met 8 leden in onze wijk. In onze website hadden wij al een verzoek gedaan aan onze medebewoners om hun straat zoveel als mogelijk schoon te maken en wij hebben gezien dat in sommige straten daar aandacht is gegeven. Hartelijk dank!
Van 10.00 uur tot 11.00 uur hebben wij schoongemaakt en daarna hebben wij koffie met lekkernijen genuttigd bij Nadine.

zie ook: VARNWS

Uitnodiging landelijke opschoondag

De wijkcommissie heeft zich  opgegeven bij het MEC en supporter van schoon voor de Landelijke opschoondag op 23 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur. Wij roepen u op om ons te steunen!

Wij verzamelen bij ons hofje in de Van Houtenstraat en gaan dan verder de wijk in. wij hopen en verwachten dat bewoners ook in hun eigen straat de handen uit de mouwen steken en samen zorgen wij ervoor dat een schone leefomgeving wordt en blijft. Bij onze signaleringen wordt frequent al gekeken naar het zwerfafval en wordt dit dan netjes in de prullenbakken gedeponeerd.

Een schone en veilige wijk is ons motto als Wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden.

Even een terugblik

Wij zijn met 5 leden van de wijkcommissie/signaleringsteams op 20 februari naar het veiligheidsgesprek geweest, dit was een zinvolle bijeenkomst waar een aantal sprekers van Politie, brandweer, burgermeester van Mastrigt zich presenteerden. De veiligheidscijfers zijn stabiel en het was goed om te vernemen dat onze gemeente de samenwerking met alle organisaties waaronder de wijkcommissies en signaleringsteams cruciaal vind om Stichtse Vecht veilig te houden.

Op woensdag 27 februari vond er een ingelaste signalering plaats, waarbij Glenn en Rob aanwezig waren en een gemeenteraadslid van Christen Unie/SGP. Wij hebben een signalering bij de drie flats gedaan, de ontevredenheid bij de flat Kuyperstraat via teksten op lakens was er nog steeds ten opzichte van Portaal.
Je kon bij die drie flats duidelijk constateren dat het beroerd gaat met de drie flats (al een jaar staat een deel van die flats in de steigers), maar ook met het onderhoud van hun andere panden gaat het niet goed. Veel klachten over vernomen via leden van onze signaleringsteams.
Ook het wegdek bekeken van onder meer de Europalaan, ontstaan door de werkzaamheden van riolering en persleiding en her en der een breuk in de waterleiding. Ook het lege schoolgebouw aan de Troelstralaan werd bekeken, en de wisseling van groenvoorziening en vuilophaaldienst werden besproken. Het gemeenteraadslid was content met de verkregen informatie. Al eerder hebben PVDA en Lokaal Liberaal ons eveneens met een bezoek vereerd, dit stellen wij op hoge prijs.

Deze zaken hebben wij ook aan onze wijkregisseur opgegeven en wat het laatste punt betreft zijn er activiteiten in gang gezet door onze Gemeente, uiteraard houden wij de voortgang ervan in de gaten.

Van uw wijkcommissie

Veel zaken lopen nog niet, zoals het onderhoud van de groenvoorziening, vuilnisophaaldienst. Veel opmerkingen van onze burgers daarover gekregen. Bij drie flats aan onder meer de Kuyperstraat, Troelstrastraat hangt wasgoed met een tekst dat na een jaar geplaatste hekken en dergelijke, er door Portaal niets wordt gedaan aan herstelwerkzaamheden aan die flats. De bewoners hebben daar wel degelijk gelijk in; Het ziet er niet uit.

Bij de vuilnisophaaldienst worden containers erg laat opgehaald, niet netjes afgeleverd na lediging of zelfs helemaal niet. Ook veel zwerfafval is aangetroffen en team 2 heeft daar de nodige opmerkingen over gemaakt, zelfs restanten van het vuurwerk zijn aangetroffen.

Van onze burgermeester een uitnodiging ontvangen omtrent een veiligheidsgesprek wat dan plaatsvindt op 20 februari om 20.00 uur in he Nifterlake College aan de Pauwenkamp 151 in Maarssenbroek. Wij gaan er met een delegatie heen. Deze uitnodiging treft u op de website van de gemeente.

Van onze gebiedsregisseur is informatie gekregen over de waterleiding. Deze belangrijke mededeling treft u aan op de volgende website: https://www.waternet.nl/waterleidingkanaal