.

Nieuws

Hiernaast treft u het laatste nieuws van de wijkcommissie en andere nieuwtjes die ons bezighouden.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Ook op de website van de gemeente kunt u meer wijknieuws lezen.

Lokaal nieuws: Vechtstroom, VAR, Dichtbij en RTV Stichtse Vecht. Lees ook de verslagen van het signaleringsteam.

De jaarwisseling staat voor de deur. 

Ook dit jaar zijn er preventieve maatregelen genomen zoals het verwijderen of afsluiten van straatmeubilair. Ook is er aandacht besteed aan (vuurwerk)preventie in de vorm van flyers. Iedereen die vuurwerk koopt, krijgt een folder mee met daarop de belangrijkste regels en tips (klik hier voor de bijlage).

Deze jaarwisseling zijn er vuurwerkvrije zones ingesteld rond de kinderboerderijen Otterspoor in Maarssenbroek, Vechtse Hoeve in Maarssen-Dorp en de Dierenwijde in Breukelen. In deze gebieden zal extra toezicht gehouden worden door gemeentelijke toezichthouders en Politie.

De oren en ogen van de signaleringsteams en wijkcommissies zijn van essentieel belang. Signaleert u zaken die te maken hebben met schade en/of vernieling, dan verzoeken wij u dit te melden bij het Telefonisch Informatiecentrum van de gemeente (0346-254000 / tic@stichtsevecht.nl).
Bij heterdaadsituaties kunt u de politie bellen, spoed 1-1-2 en geen spoed 0900-8844. Rondom de feestdagen zijn veel mensen langere tijd van huis, waardoor inbrekers hun gang kunnen gaan.

Gezamenlijk zorgen wij voor een feestelijk jaarwisseling!
Tot slot danken wij u hartelijk voor de inzet van het afgelopen jaar en wensen wij u een gezond en veilig 2018!
Met vriendelijke groet,

Team Veiligheid

Laatste kwartaal van 2017

De beide signaleringsteams hebben hun taken met ijver uitgeoefend. Door weer en wind , maar ook met goed weer gelopen door onze wijk Staatslieden en Zeehelden. Ook op wisselende avonden is er gelopen.

Bij het Winkelcentrum Plesmanlaan zijn onze bevindingen ter harte genomen en zijn de borden bij de inrit en uitrit beter geplaatst.
Het goede nieuws vernomen van onze gebiedsregisseur Willemijn Luchtenbelt dat de opdracht voor de ledverlichting aan de Plesmanlaan is uitgegeven naast verwachting is dat in maart 2018 de nieuwe ledverlichting geplaatst kan worden is goed ontvangen door de leden van de Signaleringsteams. Hiermee wordt aangetoond dat de wijkcommissie Staatslieden en zeehelden het nodige kan betekenen voor haar bewoners.
Wat ook fijn is, is dat er op 27/11 een waarschuwingsbord is geplaatst bij de speeltuin van de Talmastraat/Zogwetering. Ondermeer dat er geen activiteiten mogen worden ontplooid na 22.00 uur en geen muziek, geen afval met glaswerk, geen alcohol et cetera. Daar waren in de afgelopen maanden, zeker in de periode van lente, zomer en herfst veel lawaai/herrie tot na middernacht van jongelui. De Signaleringsteams hebben daar gelopen en met bewoners gesproken, en zelfs een pamfletje is in de straten verspreid, wat door ons is vervaardigd.
Het bord staat nu scheef, maar dat is al doorgegeven aan de gemeente om dit stevig te verankeren.

Wij krijgen ook steeds meer verzoeken vanuit de wijk of er wat gedaan kan worden aan het harde rijden op de Plesmanlaan, het schijnt steeds vaker een racebaan te worden in de ochtend en de avonden. Dit hebben wij al een paar keer mogen ervaren en zelfs bij het oversteken met 4 man.

En het fietspad langs de kinderboerderij, daar zitten twee scherpe bochten in.
Door de opkomst van de elektrische fiets zijn er vaker een 'bijna botsing' gesignaleerd met schoolgaande kinderen in de ochtend en in de middag. Bestaat er al een verkeersbord voor elektrische fietsen dat ze zich aan de snelheid moeten houden? Of een spiegelbord dat je kunt zien wat eraan komt in de bochten, als oplossing voor dit probleem.
Wij hebben deze zaken besproken op onze jaarvergadering op vrijdag 8 december, met natuurlijk het traditionele flesje als blijk van erkenning. Ook hebben we het voornemen voor 2018 om met vereende krachten weer nieuwe leden te werven voor onze signaleringsteams.
Uiteraard wensen wij u en uw naasten alle goeds toe voor het nieuwe jaar en een veilige en goede wijk!

Met vriendelijke groet,

Rob Vlietman
voorzitter

Geef stilte een stem!

Beste bewonersgroepen,

Vorige week maandag is de campagne “Geef stilte een stem” gelanceerd in Nieuwkoop. De gemeenten van het Cluster Groene Hart (Bodegraven-Reeuwijk, Nieuwkoop, Ronde Venen en Stichtse Vecht) en de gemeenten die zich hebben zich aangesloten bij de campagne (Alphen aan de Rijn, Woerden, Gouda en Kaag en Braassem) maken zich grote zorgen over de geluidshinder en milieuvervuiling die ontstaat door de groei van Schiphol. In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Het ziet er naar uit dat dit aantal al in 2017 wordt bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Naar verwachting wordt er in de nabije toekomst een voorstel gedaan over de uitbreidingsplannen van Schiphol en naar alle verwachting is dit ook een gespreksonderwerp bij de formatiebesprekingen.

Recentelijk is er in de landelijke pers een artikel verschenen waarin het VNO/NCW pleit voor een doorgroei naar 800.000 vluchten per jaar. Voordat er een besluit genomen wordt, willen de gemeenten, verenigd in het Cluster Groene Hart, aandacht vragen voor niet nog meer geluidshinder door vliegtuigen door middel van de campagne ‘Geef stilte een stem’. Met deze campagne biedt het Cluster Groene Hart een platform aan inwoners, ondernemers, recreanten en natuurliefhebbers waar ze hun stem kunnen laten horen over dit onderwerp. Ook voor Stichtse Vecht is dit relevant omdat sinds de sluiting van militair vliegveld Soesterberg het risico bestaat dat er dan meer gebruik zal worden gemaakt van het luchtruim boven Stichtse Vecht. Dit heeft extra geluidsoverlast voor onze inwoners tot gevolg.

Het startsein voor de campagne is op 28 augustus jl. gegeven in Nieuwkoop. Hier is o.a. de website www.ikstemvoorstilte.nl gelanceerd. Bijgaand het persbericht met nadere informatie over de campagne. Ik wil iedereen dan ook van harte uitnodigen om de petitie te tekenen en dit bericht door te zetten en onder de aandacht te brengen van vrienden, kennissen, belangstellenden etc. binnen Stichtse Vecht. Een ieder die zich de afgelopen jaren bij mij heeft gemeld met meldingen / klachten over het vliegverkeer van en naar Schiphol heb ik eveneens deze oproep toegezonden. Ook zal ik via alle mogelijke kanalen aandacht vragen voor deze campagne. De campagne is ook te volgen op Facebook: facebook.com/geefstilteeenstem en twitter.com/stemstilte.

Het is belangrijk om onze stem te laten horen omdat anders de kans bestaat dat als we dit niet doen de conclusie wordt getrokken dat het ons niet uitmaakt en dan wordt er over ons beslist. We willen proberen om de komende tijd onze momenten te pakken om aandacht te vragen voor onze problematiek en als er voldoende handtekeningen worden gezet worden deze ook aangeboden aan Den Haag maar dan moet het wel de moeite waard zijn. Alle deelnemende gemeenten (en Natuurmonumenten op de achtergrond) hebben aangegeven hiervoor hun best te gaan doen. Vandaar dan ook deze oproep aan jullie om daar waar jullie hiervoor mogelijkheden zien hiervoor aandacht te vragen en zending te bedrijven voor onze campagne. Ik reken hierbij ook op jullie om zoveel mogelijk inwoners van Stichtse Vecht (en eventuele omliggende gemeenten) te mobiliseren de petitie te tekenen. Wederom bedankt voor de moeite! Mocht u vragen hebben dan mag u mij altijd benaderen.

In aanvulling op deze campagne heeft het Cluster Groene Hart ook een brief gestuurd naar de verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma met een afschrift aan informateur Zalm. In deze brief pleit het Cluster Groene Hart voor een zorgvuldige belangenafweging bij het vaststellen van het kader voor de ontwikkeling van Schiphol, het reguleren van vliegroutes en een oplossing voor de problematiek op de lange termijn.

https://ikstemvoorstilte.nl/

Geef stilte een stem!

In overleg met inwoners, de luchtvaartsector en overheden is afgesproken dat er maximaal 500.000 vluchten per jaar van en naar Schiphol mogen vliegen. Deze afspraak geldt tot en met 2020. Naar verwachting wordt dit aantal in 2017 al bereikt en daarom wil Schiphol groeien. Groei betekent dat het definitief gedaan is met de rust in onze achtertuin en in onze mooie recreatie- en natuurgebieden.

Daarom roepen we de politiek op:

laat niet alleen economische groei een rol spelen, maar ook het woongenot en de rust in onze omgeving. Houd rekening met ons bij de besluitvorming over de uitbreiding van Schiphol. Geef stilte een stem!

 

Met vriendelijke groet,

Lykle Ganzevoort

beleidsadviseur team Economie en Duurzaamheid

 

Met vriendelijke groet,

 

Olivier de Jonge Oudraat

Gebiedsregisseur, Gebiedsgericht Werken

Activiteiten in de buurt

Welzijn Stichtse Vecht is een brede welzijnsorganisatie met een keur aan welzijnsdiensten en -activiteiten.

Lees nu het KOM ERBIJ boekje.
Dit boekwerkje geeft een overzicht van bestaande en nieuwe ontmoetings activiteiten die u kunt bezoeken. De kosten zijn zo laag mogelijk of gratis. Of lees de activiteiten op deze website.

Match 2017

bron: https://www.stichtsevecht.nl/inwoners/nieuws_42402/item/voor-jongeren-ontmoet-je-nieuwe-werkgever_58870.html

Voor jongeren: ontmoet je nieuwe werkgever

23 augustus 2017 - Ben jij jonger dan 27 jaar en op zoek naar een baan, stage of BBL-plek? Kom dan op 14 september naar het Match Event dat georganiseerd wordt door het Actieplan Jeugdwerkloosheid en breng een aantal kopieën van je CV mee. Misschien ontmoet jij daar wel je nieuwe werkgever.

Plaats en tijd

Het Match Event is op 14 september 2017 van 13:00 tot 15:00 uur in Kinepolis, Veemarktstraat 50 in Utrecht (op loopafstand van stations Utrecht CS).

Meer weten?

Lees voor meer informatie Actieplan Jeugdwerkloosheid.

Halfjaarlijks bericht

Zaterdag 25 maart was het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen leuke activiteiten om samen hun straat of buurt schoon te houden. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Dat vindt u toch ook? Hoe meer schoonmaakacties er worden gehouden, hoe beter het resultaat. Niet alleen helpt het initiatief mee aan een schone leefomgeving, het is ook een mooie en gezellige gelegenheid om buurtbewoners beter te leren kennen. Meer informatie over het wel en wee van de Wijkcommissie op www.staatsliedenzeehelden.nl

De wijkcommissie was gestart op zaterdag 25 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur bij de speelplaats aan de Kuyperstraat hoek Kennedylaan, met de bedoeling om de omgeving op te ruimen. Wij waren met een zestal personen aanwezig en afkomstig van de signaleringsteams. Inmiddels hebben we er twee.DE VAR en Vechtstroom hebben aandacht gegeven voor onze inzet.

De WhatsApp Buurtpreventiegroep draait zonder problemen. Ook is er voor buurtpreventie een overkoepelde website opgezet, buurtpreventiestichtsevecht.nl, welke goed door gemeente en politie gepromoot wordt. Mede hierdoor is het ledenaantal doorgegroeid naar 110.

Er zijn voor de wijkcommissie en haar twee signaleringsteams ook nog de twee onveilige oversteekplaatsen van kennedylaan overstekend de Plesmanlaan. Ook daar willen wij graag dezelfde led verlichting hebben als bij de oversteekplaats naar het winkelcentrum. Veel bewoners hebben ons gevraagd om daar het nodige aan te doen. Ook onze signaleringsteams hebben dit in de avond aan den lijve ondervonden met bijna aanrijdingen. Dan is een goede verlichting een must! Inmiddels hebben Glenn en Rob  het aanvraagformulier Centraal Leefbaarheidsbudget voor fysieke en Sociale initiatieven Stichtse vecht ingevuld voor het verkrijgen van een led verlichting bij de oversteekplaats tussen de beide bushokjes aan de Plesmanlaan bij het winkelcentrum.

De speelplaatsen bij de Schokkingstraat en die bij de Talmalaan hebben ook onze aandacht. Daar is veel overlast van jongeren, zeker bij die van de Talmalaan. Wij hebben al overleg gevoerd met de gemeente voor het plaatsen van een extra lantaarnpaal, om goed zicht te krijgen op de jongeren.

Verder hebben wij onze bijdrage geleverd aan de Veiligheidskrant van Stichtse Vecht, die is helaas niet overal uitgereikt. Maar wij hebben de veiligheidskrant op onze website gezet. Geldt ook voor de artikelen in beide huis aan huis bladen.

Natuurlijk hebben wij onze gezichten laten zien als wijkcommissie op de bijeenkomst van de Gemeente Stichtse Vecht , kennis  gemaakt met onze nieuwe wijkagent en in september hebben Glenn en Rob een gesprek met onze nieuwe wijkbeheerders. Ook zijn wij betrokken geweest bij een aantal commissies van de Gemeente waaronder als voorbeeld voor de horeca.

Wij hadden al jaren gepleit voor camera toezicht op het winkelcentrum en een verbetering van de trottoirs aldaar. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Met dank aan Marko zijn in alle brievenbussen van onze wijk onze eigen folder verspreid over wat de wijkcommissie doet, de signaleringsteams en de WhatsApp groep.

In de zomerperiode hebben wij op de donderdagavond gelopen volgens een rooster voor beide signaleringsteams.

Veiligheidskrant Stichtse Vecht

Klik hier om de veiligheidskrant 2017 van de Gemeente Stichtse Vecht te lezen.
Ook onze wijkcommissie en signaleringsteams komen hierin voor. Dit ter nadere informatie.

Mocht u de digitale versie liever zelf ook ontvangen, dan kunt u mailen naar info@stichtsevecht.nl
Dan stuurt de gemeente u ook de digitale veiligheidskrant toe.

Voorlichtingsbijeenkomsten ‘Veiligheid in en om het huis’ voor ouderen

Veiligheid is voor veel ouderen een belangrijk onderwerp. Veiligheid is van belang om prettig te kunnen leven. U kunt zelf veel doen om uw gevoel van veiligheid te vergroten. Samen met Veilig Thuis Utrecht, de brandweer, Unlocked, de Seniorenraad en Welzijn Stichtse Vecht organiseert gemeente Stichtse Vecht meerdere voorlichtingsbijeenkomsten voor senioren. De eerste voorlichtingsbijeenkomsten gaan over ‘Veiligheid in en om het huis’. Brandpreventie en inbraakpreventie staan daarin centraal. Deze bijeenkomst vindt op 11 mei in Breukelen plaats en op 15 mei in Maarssenbroek.

Het thema ‘Veiligheid en financiën’. vindt een week later plaats, op 18 mei in Breukelen en 22 mei in Maarssenbroek. De bijeenkomsten zijn van 14.00-16.00 uur.

“Een woningbrand of inbraak overkomt mij niet”

Dat denken veel mensen……. Maar toch krijgt de brandweer en de politie jaarlijks duizenden meldingen van brand of inbraak. Gelukkig kunnen mensen zelf veel doen om hun huis veiliger te maken. Uit onderzoek blijkt dat ouderen vaker te maken krijgen met brand en inbraak en daarbij een groter risico lopen. Bewust worden en voorkomen is van belang.

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst, die door de brandweer wordt verzorgd, wordt ingegaan op vragen als: Hoe kan ik veilig koken? Wat is koolmonoxide en waar let ik op met elektriciteit? Maar ook wat doe ik als het mis gaat? U kunt meer doen dan u denkt. Zo wordt ook aandacht besteed aan onder meer het gebruik van preventieve middelen om brand te voorkomen en natuurlijk het maken van een vluchtplan indien men toch in een brandgevaarlijke situatie terecht komt.

In het tweede deel van de presentatie wordt ingegaan op: Is het sluitwerk van uw woning wel goed? Waar letten dieven op? Heeft u waardevolle spullen goed opgeborgen? De brandweer en Unlocked (inbraakpreventie) geven praktische tips voor het creëren van een veilig huis. Aansluitend is er nog gelegenheid tot het stellen van individuele vragen.

Regel uw financiële zaken

Tijdens de  tweede themabijeenkomst staan veiligheid en financiën centraal. Het is altijd goed om tijdig over financiële zaken na te denken en te weten hoe u de risico’s kunt beperken. Wat gebeurt er met uw geld als u het niet meer zelf kunt beheren, geeft u dan uw pinpasje mee? Heeft u een levenstestament? Daarin legt u vast wie mag beslissen over uw geld, uw woning of medische behandelingen als u daar zelf door ziekte niet meer toe in staat bent. Liggen uw sieraden in het zicht? Dit zijn vragen die aan de orde komen, maar er komt nog veel meer aan bod. Tijdens de informatiebijeenkomsten krijgt u informatie en praktische tips om zo lang mogelijk regie te houden op uw geldzaken. Ook bij deze bijeenkomst er gelegenheid om vragen te stellen.

Voor iedere deelnemer staat een gratis kopje koffie of thee klaar en is er na afloop foldermateriaal en een presentje beschikbaar.

Wanneer en waar?

Hieronder vindt u de data, tijd en locatie van de bijeenkomsten

Brandpreventie en inbraakpreventie:

Donderdag 11 mei : het Trefpunt, het Heijcop 2 (1e etage) Breukelen

Maandag 15 mei : De Ark, Duivenkamp 844 Maarssenbroek

Veiligheid en financiën:

18 mei : het Trefpunt, het Heijcop 2 (1e etage) Breukelen

22 mei : De Ark, Duivenkamp 844 Maarssenbroek

Alle bijeenkomsten zijn van 14.00-16.00 uur.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Belangstellenden zijn van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw M. Boot, coördinator informatiebijeenkomsten van Welzijn Stichtse Vecht ,  telefoon: 0346-290710 of e-mail m.boot@welzijnsv.nl

Burgemeester Witteman lanceert buurtpreventiestichtsevecht.nl

Door op een virtuele knop te drukken lanceerde burgemeester Marc Witteman woensdag 12 april officieel de website buurtpreventiestichtsevecht.nl. Hij deed dat in aanwezigheid van initiatiefnemers Suzan Wildenberg en Marko Hoven en een vertegenwoordiger van de politie.

Suzan Wildenberg en Marko Hoven zijn beiden beheerder van een WhatsApp-groep in hun buurt en zochten een manier om de krachten te bundelen. Samen hebben zij de website ontwikkeld, die informatie geeft over alles wat met veiligheid te maken heeft. Op deze website vindt u dan ook informatie over de WhatsApp-groepen en de signaleringsteams die actief zijn in Stichtse Vecht. U kunt zich via de website aanmelden voor een bestaande WhatsApp-groep of bestaand signaleringsteam. Heeft uw wijk nog geen WhatsApp-groep of signaleringsteam, maar wilt u er wel mee aan de slag? De website bevat ook handleidingen om een groep of team te starten.

Burgemeester Witteman is blij met het initiatief. 'Buurtpreventiestichtsevecht.nl maakt de eigen buurt én gemeente Stichtse Vecht als geheel veiliger. De website ondersteunt de bestaande WhatsApp-groepen en buurtsignaleringsteams, die fungeren als ‘ogen en oren’ van de politie. Samen werken we aan een veiliger Stichtse Vecht.'

Wat doet een WhatsApp-groep of signaleringsteam

In een WhatsApp-groep geven inwoners  verdachte situaties aan elkaar door via WhatsApp. Een buurtsignaleringsteam loopt 's avonds en 's nachts rond in de eigen wijk, om verdachte situaties te signaleren bij de politie, buurtgenoten veiligheidstips te geven en gebreken in de openbare ruimte door te spelen naar de wijkcommissie.

Ook meedoen?

Voor onze wijk, Staatslieden- en Zeeheldenbuurt, vindt u hier het aanmeldformulier voor het buurtsignaleringsteam en hier het aanmeldformulier voor de WhatsApp Buurtpreventiegroep.

Landelijke Opschoondag op 25 maart

Zaterdag 25 maart was het Landelijke Opschoondag. Overal in het land organiseren mensen leuke activiteiten om samen hun straat of buurt schoon te houden. Want, in een schone omgeving, is het prettiger wonen. Hoe meer schoonmaakacties er worden gehouden, hoe beter het resultaat. Niet alleen helpt het initiatief mee aan een schone leefomgeving, het is ook een mooie en gezellige gelegenheid om buurtbewoners beter te leren kennen. Met groepjes van 4 man hebben we geprobeerd onze wijk er beter uit te laten zien. In de foto’s zie je een aantal van onze vrijwilligers. Daarvoor Dank! Meer informatie over het wel en wee van de Wijkcommissie op www.staatsliedenzeehelden.nl

De wijkcommissie was gestart op zaterdag 25 maart van 10.00 uur tot 11.00 uur bij de speelplaats aan de Kuyperstraat hoek Kennedylaan. Er zijn voor de wijkcommissie en haar twee signaleringsteams ook nog de twee onveilige oversteekplaatsen van kennedylaan overstekend de Plesmanlaan. Ook daar willen wij graag dezelfde led verlichting hebben als bij de oversteekplaats naar het winkelcentrum. Veel bewoners hebben ons gevraagd om daar het nodige aan te doen. Ook onze signaleringsteams hebben dit in de avond aan den lijve ondervonden met bijna aanrijdingen. Dan is een goede verlichting een must!

Jaarverslag 2016

Het jaar 2016 heeft de buurtcommissie onderleiding van de bestuursvoorzitter R. Vlietman en secretaris Glenn de Nijs het volgende opgeleverd:

1 aan de Plesmanlaan is de veilige oversteekplaats gerealiseerd.
De Plesmanlaan is een 30 km zone gebied, helaas zijn er nog steeds verkeersgebruiker die hier aan geen gehoor geven.

2 er is veel aan gedaan om de buurt veilig te maken door een tweede signaleringsteam op te richten, het is de voorzitter en secretaris gelukt om het uit te breiden.

3 de voorzitter heeft regelmatig onderhoud met de Gemeente en de Politie betreft de buurt ontwikkeling.

4 de jeugd overlast is verminderd en wordt regelmatig door de wijk gepatrouilleerd door vrijwilligers.

5 er is ter communicatie met de bewoners opgezet een Online Website www.staatsliedenZeehelden.nl

Het bestuur bestaat uit 2 leden  onder de voorzitterschap van heer Rob Vlietman, en secretaris Glenn de Nijs.
Het team signalering bestaat uit : Jan van der Eijk, Annemarie van Putten, Annemarie Verheul, Wim Overgauw, Wim  Kleever en Glenn de Nijs. Reserve Frits
Een tweede signaleringsteam is opgestart met Nadine de Vos als “teamcaptain" met nog 3 leden.
Voor de website het bijhouden ervan wordt gebruik gemaakt van My Brain (van de heer Marko Hoven)

De Wijkcommissie heeft dit jaar aan de activiteiten besteed het volgende:

Voor het signaleringsteam ter herkenning en representatief over te komen aangeschaft  warmtekleding voor 8 vrijwilligers.( 4 voor elke signaleringsteam plus zaklantaarns

Website opgezet en aangepast en bekendheid gemaakt.

We hebben de bewoners regelmatig met flyers en drukwerk geïnformeerd en ook een samenkomst georganiseerd in de Vondel.

Ook is de WhatsApp groep geïnstalleerd in 2016 en is actief, ook zijn diverse straten voorzien van de bekende groene bordjes, hetgeen de veiligheid in de wijk verhoogd.