.

Nieuwsarchief 2015

Hiernaast treft u het nieuws uit 2015 van de wijkcommissie en andere nieuwtjes die ons bezighouden.

Heeft u zelf ook nieuws over de wijk te melden, laat het ons dan weten.

Ook op de website van de gemeente kunt u meer wijknieuws lezen. Lokaal nieuws: Vechtstroom, VAR, Dichtbij en RTV Stichtse Vecht. Lees ook de verslagen van het signaleringsteam.

Treat flash november 2015

Vanaf 2 november is er weer elke maandagmorgen koffie met wat lekkers bij Treat, tussen 10 en 12. Bij ons thuis, aan de Piet Heinstraat 48, in Maarssen-dorp. Voor wie zin heeft in gezelligheid, (koffie)pauze, of zomaar.
Happy Treatings,

Ton en Anneke van Nierop

www.treatcoffeemornings.nl

Geslaagd Buurtfeest

Onderstaand een krantenartikel over ons geslaagde feest van afeglopen vrijdag.

De wijkcommissie Staatslieden- en zeeheldenbuurt is er nauw bij betrokken geweest en hebben ook gezorgd voor diverse gerechten, hapjes en desserts. Naast de vele andere lekkernijen die door de wijkbewoners waren meegebracht.

Artikel VARNWSRTVStichtseVecht

Burendag Staatslieden- en Zeeheldenbuurt

Er is aandacht in de media voor de burendag van 25/9 a.s. Lees de artikelen hier:

RTV Stichtse Vecht:
http://rtvstichtsevecht.nl/nieuws/article/13343902/burendag-staatslieden-en-zeeheldenbuurt/

VAR Nieuws:
http://varnws.nl/eneo/eneo.dll?tem=artikel&dept=&doc_id=11762&#.Vf1-zd-qpBc

Vechtstroom:
http://vechtstroom.nl/nieuws/burendag-staatslieden-en-zeeheldenbuurt-1.5243304

En vergeet niet je zo snel mogelijk nog op te geven.
Tot vrijdag!

Buurtfeest 25 september 2015

Een uitnodiging voor iedereen !!
Leuk om in onze buurt samen een feestje te vieren. Doe mee!! Met een door jou gemaakt hapje kan je anderen van jouw kookcultuur laten genieten. Een mooie manier om elkaar nader te leren kennen. We rekenen op je !
Kan je niet koken? Geen punt.


Hallo allemaal,

Met ondersteuning van de wijkcommissie en met de hiernaast genoemde partijen, maar vooral met en door jullie, willen wij een buurtfeest houden. Een goede gelegenheid om buurtgenoten te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje.  Voor het vermaak van kinderen wordt gezorgd. Dit kunnen we echter niet alleen. Wij zoeken nog extra handen die ons op de feestdag kunnen helpen. Bel of mail naar onderstaand adres dat je van de partij bent in welke vorm dan ook. Bijvoorbeeld met hulp bij de opbouw van de locatie, als begeleider van de kinderen of gewoon als gezellige buurtgenoot. Laat gelijk weten met hoeveel gezinsleden je komt. Om het een echt feest van de buurt te maken verzoeken we iedereen die kan koken iets leuks en lekkers te maken. Met de diversiteit in onze buurt moet dat resulteren in een grote verscheidenheid aan lekkere hapjes. Wij hebben er zin in en hopen dat jullie in grote getalen komen.

Voor vragen kan je het beste even bellen.

Wat        :  Buurtfeest (zeehelden/staatsliedenbuurt)

Wanneer :  Op 25 september van 17:30 tot 23:00 uur

Waar      :  Gebouw de VONDEL (adres : Vondelstraat 51, Maarssen).

Wie        : Alle bewoners van onze zeehelden/staatsliedenbuurt

ZSM Uiterlijk 31 augustus laten weten dat je komt. Laat gauw wat van je horen!

Met vriendelijke groet van de organisatie,

Manal Al Saleh en Roel Schreuder
Mailadres : buurtfeest.zeeheldstaatslieden@gmail.com
Telefoon : 06 – 1697 3269


Download:
UITNODIGING - INVITATION IN ENGLISH

Treat Coffee Mornings

In onze wijk, kunt u de koffie ochtenden bezoeken van Treat, onderstaand een bericht hierover:


Op 6 juli gaan we weer van start met de 3e (!) zomereditie van Treat.
Jullie zijn weer van harte welkom elke maandag tussen 10 en 12 voor een bakkie leut met lekkers. Komende maandag is er tevens een verrassing voor iedereen die voor het eerst komt of iemand anders meeneemt. Dus, wees er bij!

Zwoele groet,

Ton en Anneke van Nierop
Piet Heinstraat 48
Maarssen

Check us out on: http://treatcoffeemornings.nl/

Hulp nodig?

Gemeente: Stichtse Vecht

14 april 2015

Postcodes

Breukelen

3620-3621

Kockengen

3628

Loenen aan de Vecht

3632

Loenersloot

3634

Maarssen

3600-3608

Maarssenbroek

3605

Nieuwersluis

3630-3631

Nieuwer ter Aa

3626

Nigtevegt

1393

Oud-Zuilen

3611

Tienhoven

3612

Vreeland

3633

 

Organisatie toegang

Organisatie(s) die de toegang vormen:
De toegang is geregeld bij het Klant Contact Centrum genoemd (KCC). Inwoners kunnen voor alle vragen terecht bij het KCC. Dit geldt ook voor vragen over jeugdzorg.

Korte beschrijving/werkwijze toegang:
Inwoners kunnen met vragen bij het KCC terecht via verschillende kanalen: telefonisch, e-mail, e-formulieren en schriftelijk. Bezoeken alleen op afspraak.
Bij het KCC wordt een inschatting gemaakt. Als het gaat om meervoudige en complexe problematiek, dan wordt doorverwezen naar het Sociaal wijkteam. Bij enkelvoudige vragen wordt in principe doorverwezen naar de ‘reguliere’ teams WMO, Sociale Zaken en Jeugd.

Openingstijden/bereikbaarheid toegang:
Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 uur.

Telefoonnummer toegang:
Stichtse Vecht: 14 0346 

Gaat de toegang ook (jeugd)hulp verlenen:
Het KCC verleent zelf geen jeugdhulp, maar verwijst door naar het sociaal wijkteam en/of reguliere teams voor eenvoudige vragen zoals Wmo, Jeugd, Werk en Inkomen. 

Organisatie sociaal wijkteam

Organisatie(s) die het sociaal wijkteam vormen:
Gemeentelijke medewerkers met kennis van WMO/AWBZ en Werk & Inkomen en Jeugd, aangevuld met medewerkers Buurtzorg Jong die de expertise jeugd inbrengen en maatschappelijk werk. Op deze manier is er een brede expertise binnen het team om integraal te kunnen werken. Indien meer expertise nodig is, kan deze worden ‘ingevlogen.’

Korte beschrijving/werkwijze sociaal wijkteam:
Behalve regiefunctie ook een meer uitvoerende taak. Voor jeugd wordt Buurtzorg Jong ingezet. Buurtzorg Jong heeft veel expertise in huis en zal ook veel zaken zelf oppakken. Doel daarvan is om de 0e en 1e lijn te versterken om inzet 2e lijn te beperken. Een meer ‘hands on’ aanpak dus.

Doelgroep sociaal wijkteam:
Huishoudens met meervoudige en complexe problematiek, waar de regie onvoldoende aanwezig is.

Is er een visie op welke jeugdhulp (doelgroep/zwaarte zorg) door het wijkteam geholpen moet worden?
Het sociale wijkteam is laagdrempelig en toegankelijk voor alle inwoners. Welke doelgroep er geholpen gaat worden en de zwaarte van de zorg kan per gemeente verschillen en  wordt verder uitgewerkt bij de verdere inrichting van de lokale infrastructuur.

Welke soort zorg biedt het sociaal wijkteam?
Behalve de regiefunctie wordt ook voor een deel uitvoerend werk gedaan, met name door Buurtzorg Jong. De lichtere opvoedvragen hoeven niet in het wijkteam maar in het voorveld. Buurtzorg jong komt in stelling als er complexere en/of meerdere problematieken zijn. Als het zware zaken betreft mogen zij doorverwijzen naar de 2e lijn (specialistische zorg).

Is er een vastgesteld aantal jeugdigen dat door het wijkteam in 2015 geholpen moet worden?
Nee, daar zijn geen afspraken over gemaakt.

Wie is verantwoordelijk voor het afgeven van een beschikking niet vrij toegankelijke zorg? Medewerker(s) van het sociaal wijkteam. Binnen dit team ligt vergaand beslissingsmandaat.

Welke afspraken zijn er met zorgaanbieders gemaakt over het teruggeleiden van cliënten naar het lokale veld?
Er zijn nog geen definitieve afspraken met de zorgaanbieders gemaakt. Dit wordt opgenomen in de werkprocessen van  SWW waar momenteel aan gewerkt wordt. De intentie is dat het wijkteam  de trajecten zal monitoren en bewaken dat het terug geleiden van cliënten een vast onderdeel is. 

Met wie kunnen zorgaanbieders contact opnemen voor het teruggeleiden van cliënten naar het lokale veld?
Met het sociaal wijkteam.

Openingstijden/bereikbaarheid wijkteam:
Het sociaal wijkteam is tijdens werktijden telefonisch bereikbaar, maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur. 

Telefoonnummer wijkteam:
Het sociaal wijkteam is voor inwoners en professionals bereikbaar via het algemene nummer (14 0346).

Bijlagen:
Gemeente Stichtse vecht organisatie Toegang.pdf
def overzicht belangrijke telefoonnummers jeugdhulp SV.pdf

Niet voeren!

Bij de laatste signalering vernamen wij van enige bewoners dat er zwanen en eendjes zijn overleden omdat bij de vijver praktisch elke dag deze dieren gevoerd worden met brood en dit zorgt ervoor dat zij te weinig hun echte voedsel tot zich nemen.

Er zijn al waarschuwingen geplaatst om dit niet te doen.

Daarom s.v.p. gewoon onze eendjes en zwanen niet voederen met brood!

Terugkoppeling bijeenkomst Veiligheid 11 maart jl.

Beste leden van de wijkcommissies, signaleringsteams en Waaks,

Allereerst willen wij alle deelnemers aan de bijeenkomst ‘Samen (verder) werken aan veiligheid‘ op 11 maart jl. bedanken voor hun aanwezigheid en actieve inbreng.
Tijdens deze avond hebben wij veel input van u gekregen voor het integraal veiligheidsbeleid de komende jaren.

Na de introductie van de burgemeester en de politiechef hebben wij met u van gedachte gewisseld over de volgende vragen:

 1. Wat valt er op in Stichtse Vecht met betrekking tot de veiligheid?
 2. Wat zijn voor u de prioriteiten voor het integraal veiligheidsplan?
 3. Hoe kunnen wij samen(verder)werken aan veiligheid?

 

Samengevat kwam hieruit naar voren:
Het beeld in de rapportages is herkenbaar. Het veiligheidsgevoel is toegenomen maar we moeten de aanpak gezamenlijk en in deze lijn voortzetten, vooral niet achterover leunen.
Leg de nadruk op preventie en maatwerk in de buurten, zorg voor goede netwerken en blijf communiceren. Beweeg mee met ontwikkelingen en nieuwe ideeën op dat terrein.
Focus op thema’s zoals jeugd & veiligheid, buurt & veiligheid en woninginbraken en vergeet daarin niet belangrijke doelgroepen zoals ouderen.

 • Wat valt er op in Stichtse Vecht met betrekking tot de veiligheid?

Onderwerpen die aan bod zijn gekomen zijn hondenpoep, woninginbraken, verkeersveiligheid, jeugd en veiligheid, veiligheid onder ouderen, aangiften, mentaliteit, verkeer en ambulance- AED’s via hartstichting.

 • Wat zijn voor u de prioriteiten voor het integraal veiligheidsplan?

Prioriteiten die zijn aangedragen:

 • Jeugd & veiligheid: advies is om jeugd als prioriteit te laten gelden omdat het goed is dat de jongeren op het rechte pad blijven en dat hier hulp voor is als zij die nodig hebben. Praat niet alleen over jongeren maar ook mét jongeren.
 • Buurt & veiligheid: er moet meer gericht gekeken worden naar de veiligheid in de buurt. Gebruik daarvoor de inwoners en partners in de wijk. Ook veiligheid van ouderen en verkeersveiligheid zijn hierin belangrijk om mee te nemen.
 • Woninginbraken: Uit de cijfers blijkt dat het aantal woninginbraken is gedaald, echter elke woninginbraak is er een teveel. Dit moet een prioriteit blijven in de veiligheidsaanpak.
 • Hoe kunnen wij samen(verder)werken aan veiligheid?
  Om inwoners te bereiken die niet actief betrokken zijn bij de wijk wordt aangeraden om wijkgericht te (blijven) werken. Maak gebruik van netwerken die er in de wijk al zijn zoals signaleringsteams, wijkcommissies en What’s app groepen. Voor de inwoners die al betrokken zijn wordt aangeraden deze goed te faciliteren en om samen te verkennen op welke wijze het aantal actieve inwoners voor veiligheid kan worden vergroot.

Om te komen tot een effectief veiligheidsbeleid voor de komende jaren wordt de komende tijd met verschillende doelgroepen gesproken.
Ook uw inbreng maakt hier deel van uit. Op basis van alle input beslist de gemeenteraad (eind 2015) uiteindelijk over de kaders en de prioriteiten.

Programma en routes bekend MS Motion 2015

MS Motion 2015 is een wandel- en hardloopevenement dat voor de tweede keer plaatsvindt in de gemeente Stichtse Vecht. Tijdens MS Motion op zaterdag 18 april worden wandel- en hardlooproutes aangeboden langs de mooiste plekken in het Groene Hart van Nederland. Alle deelnemers lopen niet voor niets, want met MS Motion wordt geld opgehaald voor onderzoek naar de chronisch ziekte Multiple Sclerose.

Programma en de routes

Het programma MS Motion 2015 is bekend. Dit jaar is het evenemententerrein op de Endelhovenlaan te Maarssen. Daar kunnen deelnemers en toeschouwers zich melden, een hapje en een drankje nemen terwijl ze luisteren naar gezellige muziek en met elkaar en de organisatie gezellig in gesprek gaan. Ook aan de kleintjes is gedacht met een springkussen en de mogelijkheid tot schminken. 

De starttijden van alle routes staan op de website vermeld van MS Motion. Bij de finish ontvangt elke deelnemer zijn of haar welverdiende MS Motion medaille. Bekijk het volledige programma op www.msmotion.nl.

Uitdaging
Voor sommige deelnemers is deelname een echte uitdaging. Voor iemand met MS is het niet altijd gemakkelijk om een lange afstand af leggen.

Lange stukken lopen deed ik de laatste maanden niet meer. Als ik een stukje had gelopen met de honden was ik bekaf. Toen zag ik op Facebook dat MS Motion georganiseerd zou worden en ik wilde daar graag aan meedoen. 'Hoezo kan ik niet ver meer lopen? Dat wil ik wel kunnen!' Ik wilde mezelf iets bewijzen. Een mooie uitdaging! Ik deed iets voor een goed doel EN ik zou mezelf een prestatie leveren. Ik trommelde vrienden en collega's op om met mij mee te lopen en geld op te halen. En 10 kilometer lopen was niet gemakkelijk, dat had ik ook nooit gered zonder al die positieve mensen om me heen, maar door de kracht die zij mij gaven heb ik gewoon de 10 kilometer gelopen! Ik ben trots, trots op de organisatie, trots op mezelf en trots op alle lieve mensen om mij heen” Anouk – deelneemster MS Motion 2014

Maak je ook sterk tegen MS
Wil jij ook de sportieve uitdaging aangaan EN geld ophalen voor onderzoek naar MS? Schrijf je in op www.msmotion.nl.

Aanpassing oversteekplaats Dr. Plesmanlaan

Gemeenteberichten, BRON: de weekkrant 25-03-2015


Op dinsdag 17 en woensdag 18 maart wordt er op de Dr. Plesmanlaan in Maarssen-dorp een verhoogde voetgangersoversteekplaats gerealiseerd , ter hoogte van de onlangs geplaatste attentiezuilen.

De werkzaamheden vinden plaats van 7:00 tot 16:00 uur. Het verkeer wordt door middel van een om en om regeling langs het werk geleid door verkeersregelaars. ’s Avonds en ’s nachts kan het verkeer doorrijden.

De oversteekplaats heeft al meerdere malen in de schijnwerpers gestaan door ongevallen. In 2010 kwam er een meisje van 13 jaar bij een aanrijding om het leven. De gemeente hoopt met de nieuwe maatregel het verkeer nog meer af te remmen en zo voor een veiligere situatie te zorgen.

(foto/situatieschets: Gemeente Stichtse Vecht) BRON: RTV Stichtse Vecht


MAARSSEN > Met man en macht is er door aannemer Bevanos gewerkt voor de aanleg van een verkeersheuvel op de Plesmanlaan in Maarssen-Dorp. Enkele maanden geleden zijn er reflecterende borden met flitsende lichten geplaatst om de verkeersdeelnemer erop te attenderen dat er iemand oversteekt als de lichten branden. Door de verkeerheuvel zal de automobilist zijn snelheid zeker aan moeten passen bij de drukke oversteekpunt naar de winkels van de Plesmanpromenade. Het idee kwam van de bewonersvereniging Staatsliedenbuurt – Schildersbuurt.
Foto Jan J. van Dijk

BRON: VAR

Opschoondag zaterdag 28 maart 2015

Op vrijdag 27 maart 2015 en zaterdag 28 maart 2015 zijn er weer de Opschoondagen Stichtse Vecht .Op 27 maart en 28 maart maken we Nederland weer een stukje schoner.

De gemeente stelt het weer op prijs als de bewonersorganisaties in de gemeente Stichtse Vecht actief aan deze dagen meedoen. Wij, de Wijkcommissie Staatslieden en zeehelden doen mee op 27 maart en via de signalering zorgen we ervoor dat de afval zoveel mogelijk wordt verwijderd.

Het is gewoon leuk om gezamenlijk met elkaar een klus te doen in onze wijk. Ook is het goed in het kader van de sociale samenhang. Op zaterdag 28 zijn Glenn en Rob aanwezig bij het verzamelgebouw aan de Kuyperstraat en wel om 09.30. Dan gaan wij wat nog rest schoonmaken  van 09.30 uur tot 11.00 uur, wij verwachten veel animo van onze wijkbewoners om mee te doen.


Programma Opschoondagen op vrijdag 27 en zaterdag 28 maart 2015

Vrijdag 27 maart 2015

Nieuwer Ter Aa                             13.30 uur         dorpshuis Ons Genoegen

Vreeland                                        13.00 uur         basisschool Ridderhof

Breukelen                                         9.00 uur        basisschool De Regenboog

Breukelen                                         9.00 uur        basisschool Willibrodus

Breukelen                                         9.00 uur        basisschool De Schepershoek

Breukelen                                         9.00 uur        RSG Broklede

 

Zaterdag 28 maart 2015

Fazantenkamp                               10.00 uur         parkeerterrein Montessorischool  

Boomstede                                     10.00 uur         parkeerterrein Hoogvliet

Pauwenkamp                                 10.00 uur         parkeerterrein Niftarlake College

Waterstede                                     10.30 uur        Waterstede 108

Kamelenspoor                                13.00 uur        De Kamelerie

Spechtenkamp                                13.00 uur       De Werkspecht

Valkenkamp                                    10.00 uur        het zeskant wijkpark

Reigerskamp                                   10.00 uur       De Blauwe Reiger

Breukelen-Noord                             10.00 uur        wijkcentrum Over-Noord

Dichters en Lanen                           14.30 uur        hek Goudestein

Dichters en Lanen                            14.30 uur        bakkerij Boekweit

Staatslieden/Zeeheldenbuurt           10.00 uur        verenigingsgebouw Kuyperstraat

Otter-Maten                                      10.00 uur        Straatweg 27

Oud-Zuilen                                       11.00 uur        Dorpsstraat 1

Vreeland                                           10.00 uur        brug Vreeland

Loenersloot                                       10.00 uur        Voorburgstraat 28

Inbraak preventie avonden in Maarssen en Maarssenbroek

Inbrekers zijn actiever tijdens deze donkere avonden. Preventie is de belangrijkste manier om de kans op woninginbraken te verkleinen. Daarom organiseert Danny Timmer Beveiligingen in samenwerking met Welzijn Stichtse Vecht twee inbraak preventieavonden. De bijeenkomsten beginnen 19.30 uur en worden gehouden in de Vondel te Maarssen en in de Hoornhofzaal te Maarssenbroek. Tijdens de avond worden praktijkvoorbeelden getoond uit Maarssen (broek) en krijgt u informatie over wat u zelf kunt doen om een woning inbraak te voorkomen. Dhr. Frits van de Kant van Het Beveiligingscentrum zal u tevens allerlei organisatorische maatregelen vertellen met een prijs voor de beste tip uit het publiek. U krijgt een tegoedbon voor een gratis certificaat veilige woning t.w.v.  50,00. Tevens zal een ex-inbreker vertellen aan de hand van zijn ervaringen wat u het beste kunt doen om hem buiten de deur te houden.

Op woensdagavond 4 maart bent u welkom in de Hoornhofzaal, Willem van Hoornhof 253a te Maarssenbroek en op maandagavond 9 maart in de Vondel, Vondelstraat 51 te Maarssen. Wij stellen het op prijs als u zich wilt aanmelden via info@dannytimmer.nl of tel:  0346-257777. Verdere informatie bij Welzijn Stichtse Vecht, Marijke Boot, tel: 0346-261833 of e-mail: m.boot@welzijnsv.nl . Zie ook de website: www.welzijnstichtsevecht.nl

Zebra optimaal uitgelicht

10 februari 2015   

Veilig kunnen oversteken. Gezien worden door de automobilist. Het bewust maken van de automobilist dat deze een potentieel gevaarlijke situatie nadert. Een zebrapad wordt vaak te makkelijk over het hoofd gezien. Zeker tijdens de donkere uren van de dag. In Maarssen, gemeente Stichtse Vecht, was zo’n situatie de uitdaging waarmee we aan de slag mochten. Recent hebben we daar een drukke oversteekplaats voorzien van LED-attentieborden en zeer effectieve LED verlichting. ...


LEES HET ARTIKEL HIER

Treat Coffee Mornings

Zin in koffie?
Elke maandag tussen 10.00 en 12.00 uur* houden wij Open Koffie Ochtend aan huis. Voor iedereen die het leuk vindt om samen een bakkie te doen. Met altijd iets lekkers, en soms een verhaal erbij…

*behalve in februari, juni en oktober

 Ton & Anneke van Nierop
 Piet Heinstraat 48, Maarssen-dorp
 06-48085170
 Wilt u iets bijdragen? Dan kunt u dit in het daarvoor bestemde spaarpotje doen.
Hangt de vlag uit? Dan zijn wij open!

Download hier de flyer.

Vechtstroom  08 jan 2015

MAARSSEN - De wijkcommissie Staatslieden en Zeehelden is tevreden over de ledverlichting en de borden plus knipperlichten bij de oversteekplaats op de Plesmanlaan tegenover Albert Heijn. 

Zij ziet daarmee een vijfjarige inzet beloond, voor een locatie met veel ongelukken met gewonden en zelfs overlijden de afgelopen jaren. De commissie spande zich in om de oversteek veiliger te maken door het sturen van brieven naar de voormalige gemeente Maarssen en daarna de gemeente Stichtse Vecht en gesprekken met het college van burgemeester en wethouders. Uiteindelijk kreeg men een budget van 10.000 euro voor de aanpassing, dat was begin 2014. In december is de verlichting geplaatst, in januari of februari wordt het zebrapad nog opgehoogd. De wijkcommissie: ‘Wij hopen en verwachten dat eenzelfde ledverlichting wordt aangebracht aan het tweede zebrapad waar de bushokjes zijn. Wij hebben dit besproken met de wethouders Franko Živkovic-Laurenta en Jaap Verkroost.’ 

Bij de oversteekplaats op de Plesmanlaan zijn waarschuwingslampen aangebracht.Signaleringsteam

Voor het signaleringsteam in de Staatslieden- en Zeeheldenbuurt kunnen zich nog steeds vrijwilligers aanmelden. Er zijn goede zaklantaarns en nieuwe jassen beschikbaar voor dit team. Volgens de wijkcommissie is de overlast in de wijk afgenomen door het signaleringsteam.

Opgeven als vrijwilliger kan via www.staatsliedenzeehelden.nl


Bij de oversteekplaats op de Plesmanlaan zijn waarschuwingslampen aangebracht.